OPŁATY REJESTRACYJNE

Serdecznie zapraszamy do udziału lekarzy posiadających aktywne Prawo Wykonywania Zawodu,
a także Lekarzy 65+, Młodych lekarzy i lekarzy rezydentów do 35 r.ż.!Lekarz - Członek PTMEiAA*
1040 PLN
1040 pln - płatność do 31.08.2024 r.
1120 pln - płatność do 31.09.2024 r.
1200 pln - płatność do 31.10.2024 r.
1280 pln - płatność od 01.11.2024 r.
oraz na miejscu
Kwoty zawierają podatek: 23% VAT
Kwoty nie zawierają kosztów transportu, zakwaterowania i in.

* Członek PTMEiAA z uregulowaną składką oraz aktywnym numerem PWZ


Lekarz z aktywnym PWZ
1300 PLN
1300 pln - płatność do 31.08.2024 r.
1400 pln - płatność do 31.09.2024 r.
1500 pln - płatność do 31.10.2024 r.
1600 pln - płatność od 01.11.2024 r.
oraz na miejscu
Kwoty zawierają podatek: 23% VAT
Kwoty nie zawierają kosztów transportu, zakwaterowania i in.


Lekarz rezydent do 35 r.ż.* oraz Lekarz 65+**
1000 PLN
1000 pln - płatność do 31.08.2024 r.
1400 pln - płatność do 31.09.2024 r.
1500 pln - płatność do 31.10.2024 r.
1600 pln - płatność od 01.11.2024 r.
oraz na miejscu
Kwoty zawierają podatek: 23% VAT
Kwoty nie zawierają kosztów transportu, zakwaterowania i in.

*weryfikacja na podstawie oświadczenia z zystemu dot. rezydentury
** weryfikacja na podstawie numeru PWZ oraz PESEL


 
REGULAMIN KONGRESU

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zrozumieniem i akceptacją postanowień Regulaminu Kongresu. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem Kongresu.
 
DANE DO PŁATNOŚCI ORAZ WARUNKI ANULACJI


Dane konta do uregulowania należności przelewem:
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, PTL Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Nazwa: Santander Bank Polska S. A. 
Nr konta: 33 1500 1012 1210 1008 8153 0000
SWIFT: WBKPPLPP
W tytule przelewu prosimy wpisać: ICAAM2024 + imię i nazwisko uczestnika
 
Płatność on-line
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
Regulamin dokonywania płatności | Klauzula informacyjna

 

Fakturowanie
​Płatnik / Nabywca otrzyma fakturę z 23% VAT wystawioną na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.
Faktura zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu należności na koncie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Uczestnictwo w Kongresie jest gwarantowane po uregulowaniu należności.
 
Warunki anulacji zgłoszenia
Anulacji należy dokonać wyłącznie drogą mailową, której potwierdzenie nastąpi na podstawie zwrotnej wiadomości mailowej od Organizatora.
W przypadku anulacji zgłoszenia płatnik ponosi koszty anulacji zgodnie z poniższą specyfikacją:
> anulacja do 100 dni przed rozpoczęciem Kongresu - brak kosztów
> anulacja między 100-70 dni przed rozpoczęciem Kongresu - koszty w wysokosci 30% kwoty
> anulacja między 70-40 dni przed rozpoczęciem Kongresu - koszty w wysokości 50% kwoty
> anulacja między 40-14 dni przed rozpoczęciem Kongresu - koszty w wysokości 75% kwoty
> anulacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu - koszty w wysokości 100%
Istnieje możliwość przepisania wniesionej opłaty za udział w Kongresie na inną, wskazaną osobę. Wymaga to indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora, potwierdzone drogą mailową z adresu: kknap@grupabachleda.pl.
Szczegóły zawarte są w Regulaminie.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ