Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu jest Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znaleźć można w Regulaminie Kongresu.
 

W prezentacji bezwzględnie powinien zostać zamieszczony slajd zawierający poniższe informacje:
- konflikt interesów:
- praca powstała we współpracy z firmą: 
- obecnie jestem związany z następującymi firmami: 

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu jest Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znaleźć można w Regulaminie Kongresu.