XX Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej

24-27 września 2020 r.
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
ul. Grzybowska 63, Warszawa

Logo UIME — ilustracja 'Człowieka Witruwiańskiego' autorstwa Leonarda Da Vinci, otoczonego żółtymi językami przypominającymi promienie słońca. Powyżej i poniżej postaci zjaduje się rozwinięcie skrótu UIME — 'Union Internazionale de Medecine Esthetique'. Znak PTMEiAA — lina przedstawiająca kształt kobiecego ciała jednocześnie mogąca być zinterpretowana jako karykatura kobiecej twarzy. Logo PTL — drzeworyt przedstawiający tarczę herbową w którą wpisana jest 'Laska Eskulapa' — symbol medycyny. Poniżej widnieje skrót nazwy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Medycyna estetyczna

  1. narodziny nowego ruchu kulturowego we Francji zbiegają się z założeniem w Paryżu, przez doktora endokrynologii Jean-Jacques Legranda, Francuskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
  2. wkrótce potem powstało Belgijskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, promowane w Brukseli przez belgijskiego dermatologa, Michela Delune
  3. w Rzymie Carlo Alberto Bartoletti – kardiolog, gastroenterolog, gerontolog i geriatra, zakłada Włoskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej
  4. z inicjatywy doktora J. Font Riery, żywieniowca z Barcelony powstaje Hiszpańskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej

UIME

W 1976 roku z inicjatywy towarzystw z Paryża, Brukseli, Rzymu i Barcelony założono Union Internationale de Médecine Esthétique (UIME) z siedzibą w Paryżu.

Obecnie w skład tego międzynarodowego stowarzyszenia wchodzą 32 kraje europejskie i pozaeuropejskie. Ich celem jest zgromadzenie na całym świecie, w ramach jednego programu naukowego, lekarzy i techników różnych specjalności, których łączy wspólne zainteresowanie – medycyna estetyczna.

Aktualny skład zarządu UIME

Prezes

A. Ignaciuk (Polska)

Wiceprezes

B. Miller Kobisher (Meksyk)

Sekretarz generalny

E. Bartoletti (Włochy)

Pozostali Sekretarze

Honorowi Prezesi: