Abstrakty wykładów w sesjach naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z treścią streszczeń wykładów które zostały zaprezentowane w trakcie XVIII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Niektóre z abstaktów isnieją na chwilę obecną jedynie w wersji anglojęzycznej, za niedogodności przepraszamy.

Epigenetyczne modyfikacje metabolizmu węglowodanów.

Obok wariantów genomowych, różnorodność fenotypowa, tempo dojrzewania i starzenia wynika ze zmian epigenetycznych. Zarówno w otyłości jak i w cukrzycy typu 2 i 1 obserwuje się zmiany składu mikrobioty. Konsekwencją tych zmian może być wzrost przepuszczalności bariery, endotoksemia i uogólniony stan zapalny.

Badanie oceniające wpływ FMT na insulinowrażliwość u osób z zespołem metabolicznym wykazało, że FMT poprawia wrażliwość na insulinę po 6 tyg. od FMT. Ponadto obserwowano zmiany w obrębie mikrobioty, które sugerują, ze za poprawę insulinowrażliwosci odpowiadają bakterie związane z wytwarzaniem maślanów. Niestabilna mikrobiota to brak regulacji TLR, oraz zaburzenia wydzielania inkretyn.

Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem epigenetycznym jest dieta. Im szybszy wzrost stężenia stężenia glukozy we krwi, tym większe przyłączanie glukozy do krążących białek - tzw. glikacja. Glikacja jest procesem spontanicznym, nie wymaga obecności enzymów. Proces ten spowalnia wszystkie procesy biochemiczne związane z wytwarzaniem energii, ochroną przed infekcjami czy naprawę DNA. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej są przyczyną większej podatności na infekcje, pogorszenia wydolności organizmu, oraz szybsze tempo starzenia.

A customized approach for a new concept of biostimulation.

In past bio-revitalization was considered an esthetic medicine technique for improving skin characteristics, by dermal and sub-dermal injection of compounds, leading to human fibroblast modulation. The improved understanding of the structural changes involved in face aging has shifted the focus of this treatment from just concentrating on isolated problem to multiple cell lines, molecules, facial areas, for a global effect. Today Bio-revitalization is a wider technique since, in addition to modulate the fibroblasts, induces other selective activities on different structures and cell lines.

Actually different categories of active ingredients are used for biostimulation with different purposes. The use of these depends on skin and superficial soft tissue features of each individual patient. A proper diagnosis and mapping of imperfections to be treated are necessary to a proper planning of customized treatment.

Update on chemical reduction of unwanted localized adiposities

The use of solutions containing sodium deoxycholate to reduce unwanted fatty deposits is a procedure that has been used in aesthetic medicine for about 30 years. Over the years, there have been numerous adipocytic solutions characterized by different chemical compounds but which however show deoxycholic acid as the sole agent able to bring about effective treatment5–7 by means of cell damage through the emulsification of the phospholipids and therefore, solubilization of biological membranes (citoplasmic, nuclear, of the organelles) with resulting unprogrammed cell death (adipocyte necrosis). From the first solutions referring to the so-called Natterman formula, containing also phosphatidylcholine, incorrectly considered as the active ingredient in reducing fat deposits under the skin, we have passed to those of the second generation, which are more effective, where phosphatidylcholine has been eliminated and the concentration of deoxycholate acid has been reduced to mitigate the aggressiveness of its action. The study evaluates targets, solutions, techniques, results and adverse events linked to the procedure.

Surgical treatment of cellulite

Cellulite can be seen on the skin in widespread alterations of the skin surface and dimpling. The purpose of this study is to evaluate surgical treatment for dimpling.

The multi-centre observational study of 2 years treated cellulite for different dimpling, using different types of subcision. Aesthetic outcomes and adverse events were evaluated by the authors and the patients assessed satisfaction levels. Results and adverse events were reported.

Extracellular matrix in superficial subcutaneous adipose tissue shows great differrences between men, women without cellulite and women with cellulite. MRI has confirmed that cellulite depressions are associated with the presence of hypertrofic underlying subcutaneous fibrous septa. Subcision has immediate results since it eliminates traction on the skin by the retracting septa, redistributing subcutaneous tension forces, mitigating fat protrusion, and reallocating fat lobules into the spaces created by the procedure. This also creates haematoma that in turn boost the formation of new connective tissue.

The study has shown the effectiveness and safety of subcision in the treatment of dimpling. Specially designed devices showed better results and less incidence of adverse events.

Doświadczenia własne w zastosowaniu technologii HiFu. Prezentacja wstępnych wyników terapii łączonej HiFu z PRP.

PRP przypisywane jest pozytywne działanie, zwiększające skuteczność zabiegów z użyciem laserów frakcyjnych oraz skracające czas rekonwalescencji po nich. Dotychczas nie opisano połączenia PRP z fakcyjnym zabiegiem w technologii HiFu.

Cel: Ocena skuteczności zabiegu w technologii HiFu połączonego z wizualizacją USG na wybranych obszarach twarzy w monoterapii i w terapii łączonej z osoczem bogatopłytkowym.

Materiał i metody: W ramach prowadzonych badań przebadano w sumie 10 pacjentek. U pięciu pacjentek wykonano zabieg przy pomocy urządzenia w technologii HiFu połączonego z wizualizacją USG (Ulthera) w połączeniu z zabiegiem z PRP (Regeneris). PRP było podawane na głębokość występowania SMAS lub powięzi, na których przeprowadzany był zabieg HiFu. U kolejnych 5 pacjentek (grupa kontrolna) zastosowano tylko zabieg Ulthera. W obu grupach zabieg obejmował tylną część twarzy oraz obszar powyżej brwi. Przeprowadzono badanie kontrolne przed zabiegiem oraz kontrolne po upływie 3 i 6 tygodni po zabiegu. Wykonano dokumentacje fotograficzną z zastosowaniem urządzenia Fotomedicus oraz analizę skóry przy pomocy systemu Visia. Dokonano oceny z wykorzystaniem skali Merza oraz The Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS), zbadano także poziom bólu i poziom satysfakcji pacjentek.

Rezultaty: W badaniu kontrolnym po upływie 3 tygodni i 6 tygodni od zabiegu widoczna jest już znaczna poprawa napięcia skóry w obu badanych grupach. Na obecnym etapie nie uzyskano różnic pomiędzy badanymi grupami . Kolejne badania pacjentek planowane w 3 i 12 miesiącu od zabiegu.

Rejuvenation of periorbital area in Aesthetic Medicine

Aesthetic Medicine patients are usually very interested in the treatment of periorbital area. Indeed, in this particular area we can find many blemishes, due to several physiological causes. Those are linear wrinkles, evidence of tear trough, protrusion of orbital margin, depressed temporal region.

We can achieve optimal results thanks to the synergy between treatments of Aesthetic Surgery and Aesthetic Medicine. A prior complete diagnostic evaluation, however, is needed. As long as an objective examination of static and dynamic and a correct scheduled program of planned treatments.

The author will present his own experience in the treatment, both surgical and medical, of this anatomical area.

Triki blepharoplastyki

Na co zwrocic uwage podczas kwalifikacji pacjenta, roznice w wykonaniu zabiegu pomiedzy kobietami i mezczyznami. Jak rozpoznac prawdziwe opadanie powieki, czyli ptoze i jakie leczenie mozna zaproponowac pacjentowi. Jak uniknac oraz radzic sobie z najczęstszymi powikłaniami powiklaniami, takze okulistycznymi.

Wyzwania rynku medycyny estetycznej i rola dostawców w jego kształtowaniu i rozwoju

Dynamicznie rozwijający się rynek zabiegów medycyny estetycznej, charakteryzujący się dwucyfrowym wzrostem oraz brakiem regulacji funkcjonowania, stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy rynku. Zapewnienie najwyższej jakości przeprowadzanych procedur medycznych, postępowania według sprawdzonych standardów, bezpieczeństwo pacjenta jest priorytetem w każdej dziedzinie medycyny.

Czy pomimo obecności zabiegów medycyny estetycznej na polskim rynku od ponad 25 lat, możliwe są jakiekolwiek zmiany?  Jaką rolę powinni odgrywać dostawcy rozwiązań medycznych w jego kształtowaniu i rozwoju? Jakie wsparcie oraz narzędzia rozwoju, powinny być dostarczane właścicielom klinik, lekarzom?

Odpowiedzi na te pytania, stały się dla firmy Galderma  podstawą stworzenia długoterminowej strategii rozwoju i współpracy, która zostanie przedstawiona podczas wystąpienia.

Bezpieczeństwo glikolu polietylenowego (PEG)

Glikol polietylenowy (PEG), polimer tlenku etylenu, wykorzystywany jest do syntezy PEGylowanych czynników biologicznych celem zwiększenia czasu półtrwania produktu, wydłużenia okresów między dawkowaniem oraz redukcji immunogenności substancji aktywnych. PEG uważa się za substancję o niskiej toksyczności dla wszystkich dróg podania, istnieje ok. 600-krotna różnica między maksymalnym obciążeniem PEG obecnym w preparatach medycznych a dawkami PEG powodującymi objawy niepożądane u ludzi.

W badaniach in vitro, stwierdzono, że PEG podany łącznie z kwasem hialuronowym (HA) lub dodatkowo z hydroksyapatytem wapnia do keratynocytów ludzkiej linii komórkowej HaCat nie zmienia morfologii komórek, nie jest cytotoksyczny i nie wpływa na ich żywotność. Stymuluje fibroblasty ludzkie linii komórkowej PEU do zwiększenia produkcji kolagenu i nie działa cytotoksycznie. Badania wykonane na materiale ludzkim pobranym po 8 tygodniach od wstrzyknięcia HA z PEG wykazały doskonałą integrację wypełniacza z komponentami macierzy pozakomórkowej oraz nie zaobserwowano segregacji, enkapsulacji czy też strukturalnych zmian o podłożu immunologicznym.

Badania ultrastrukturalne wskazały na aktywację fibroblastów w zakresie syntezy kolagenu. Wstrzykniecie HA z PEG do tkanki podskórnej warg sromowych większych spowodowało przejściowy ból w miejscu podania oraz obrzęk utrzymujący się od 3 do 5 dni po iniekcji, natomiast brak jakichkolwiek działań niepożądanych po 6 miesiącach obserwacji. Podsumowując, dostępne dane wskazują na brak toksyczności PEG podawanego z HA, co wskazuje na jego bezpieczeństwo w zakresie zastosowań w medycynie estetycznej.

Update of the complete skin regeneration protocol

The regeneration of the skin allows to restore of the original sizes of the skin tissue that loses consistency and volume with aging.

The current protocol provides:

 • differentiation of the quiescent stem cells in young fibroblasts
 • proliferative and metabolic stimulation of the newly formed fibroblasts
 • Insertion of a scaffold, made with autologous fibrin, to improve the regeneration in specific districts
 • Normalization of the matrix pH to facilitate the reticular collagen synthesis
 • Addition of aminoacids, precursors of the matrix components in order to optimize the new formation

Finally, in completing the aesthetic improvement of the face, regeneration of the adipose tissue is carried out with a lipogenetic solution which, by stimulating adipocyte hypertrophy, allows adipocyte hyperplasia with normalization of the adipose tissue by stem cell activation subcutaneous.

Medical treatments of aesthetic ginecology

Recently it’s opened a new professional space with the genitalia aesthetic improvement.

It is proposed that medical protocols that allow:

 • the vaginal regeneration, to normalize the lubrication of the mucosa and improve the orgasm
 • the reduction of small lips in the cases of hypertrophy of the same
 • the increase in large lips with reduction of vaginal meat
 • the vaginal bleaching
 • the Mount of Venus reduction

Is it possible to increase collagen and hyaluronic acid production internally through the ingestion of nutraceuticals?

Skin health boosting drinks are becoming increasingly popular adjunctive therapy in medical skin clinics today because of their potential to complement and optimise treatment outcomes. The sudden growth in nutraceuticals may also be attributed to the more holistic approach towards anti-ageing demanded by patients and adopted by many practitioners today.

This presentation will focus on interim and established clinical data supporting the efficacy of pharma-grade nutraceutical supplementation to improve skin health by directly stimulating fibroblast production and collagen synthesis as well as increasing natural levels of hyaluronic acid within the dermis. Dr Beata will examine ingredient absorption and utilization levels and their effectiveness in promoting collagen type I, II and III and cartilage tissue throughout the body, with a focus on both aesthetic and physiologically supported benefits shown through medical studies.

Odnowa i przebudowa skóry – dlaczego Restylane Skinboosters?

Toksyną usuniemy zmarszczki, kwasem hialuronowym wypełnimy bruzdy i uzupełnimy ubytki zapadniętych tkanek, ale co możemy zaproponować jako skuteczny i bezpieczny zabieg odnowy skóry w celu poprawy jej jakości? Możliwości jest wiele. Którą wybrać?

Warto zastanowić się nad najczęściej wykonywanym w gabinetach estetycznych zabiegiem mezoterapii i deponowaniem w skórze właściwej rożnych substancji i czynników. Na czym polega udowodniona rola stabilizowanego kwasu hialuronowego wobec niestabilizowanego? W czym tkwi jego przewaga nad kwasem niestabilizowanym, witaminami i koktajlami do mezoterapii?

Przedstawimy dermatologiczno-naukową argumentację jak wykorzystać dobroczynny wpływ stabilizowanego kwasu hialuronowego w odnowie skóry i dlaczego. A więc, jeżeli regenerować skórę to z pełnym zrozumieniem procesów biologicznych, które w niej zachodzą.

Testy genetyczne iGenesis jako narzędzie wspomagające w medycynie estetycznej

Na proces starzenia i długość życia mają wpływ czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. Programy opóźniania procesu starzenia dotychczas koncentrowały się głównie na zapobieganiu lub eliminacji uszkodzeń komórek zapominając o materiale genetycznym i ekspresji genów.

Zespół włoskich naukowców pod kierownictwem Prof. Giovanni Scapagnini opracował metodologię badania ekspresji genów, na podstawie której w ciągu ostatnich 5 lat przebadano w Polsce ponad 3500 Polek w zakresie: metabolizmu białek, tłuszczów, węglowodanów, metabolizmu wybranych witamin i makroelementów, detoksykacji i antyoksydacji oraz nadwrażliwości i nietolerancji pokarmowych, skłonności do hipercholesterolemii, zespołu metabolicznego czy cukrzycy typu II.

Według najnowszych badań włoskiego zespołu naukowców kluczowe znaczenie w opóźnianiu procesu starzenia się organizmu mają: właściwe proporcje spożywanych węglowodanów, białek i tłuszczy prawidłowe wchłanianie i metabolizm witamin, brak nadwrażliwości na składniki pokarmowe oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu detoksykacji i antyoksydacji. U pacjentów, którzy wcześniej się starzeją niż wskazywałby ich wiek biologiczny lub u pacjentów, którzy nie mają zadawalających efektów po zabiegach medycyny estetycznej występowała negatywna ekspresja genów wskazująca na zaburzenia metabolizmu witamin lub słabe działanie systemu detoksykacji i/lub antyoksydacji. W niektórych przypadkach wiązało się, to z niedostateczną podażą białek w diecie względem potrzeb organizmu.

Picocare – new ways to treat pigments and skin

Traditional laser modalities for pigment and tattoo removal operate on pulse durations in the nanosecond domain, which is too long to effectively break all ink colours and particle sizes into small enough particles. Picosecond (10-12) lasers -due to their shorter pulse lengths - lead to quicker heating of the target and consequently, more effective tattoo clearance.

The picosecond laser offers a much shorter pulse duration of just 1012 seconds and combines photothermal with photomechanical effects on the target tissue with higher effects and less side effects due to heat. This allows to treat some complicated indications better than with nano second technology. In classic indications like black, brown, dark blue pigment and tattoos PicoCare hits the targets in two ways: photothermally chromophore specific plus photmechanically . This combination allows a much faster and more complete clearing in fewer sessions with less pain than the with ns lasers.

Multicolour tattoos usually need various wavlengths and multiple sessions and still might not clear completely. A recent study demonstrated the use of a 1,064-nm wavelength Nd:YAG picosecond laser for the successful removal of blue, black, and purple ink while 532-nm was used for red and yellow ink. These variable wavelengths allow for the more effective treatment of difficult-to-remove colors. In several studies the picosecond laser achieved 75-percent clearance in just 1 or 2 treatments instead of 5-10 sessions.

Hyperpigmentation in skin of colour after laser treatment, sclerotherapy or minocycline can be treated with Pico laser technology . A retrospective analysis of 13 Asian patients with Fitzpatrick scores of III (n=1) and IV (n=12) with Nevus of Ota, café au lait patches, solar lentigines, and other pigmentary issues treated with a 755-nm picosecond laser reported fair to complete resolution of their lesions, with only two patients (4.8%) developing transient hypopigmentation and no reports of postinflammatory hyperpigmentationA recent case series reported the use of a picosecond laser in treating minocycline-induced pigmentation (MIP). Patients had significant to complete resolution of their MIP after just 1 to 2 treatments with the picosecond laser.Picosecond laser technology continues to evolve with the addition of newer wavelengths allowing for more indications. Wavelengths of 670, 650 or 585 allow the treatment of vascular disorders respectively indications where vessels are involved. This is true for mixed melasma with increased vascularisation or Verrucae planae and vulgares, Mollusca contagiosa and their Vascularisation below or in combination with 1064 nm the use in nail fungus.

The focused destruction with less thermal diffusion also allows to treat nail fungus , resulting in less active fungus in the nail and if pigmented in clearing the annoying darkening of the infected nail.Among new indications are Laser toning, PIH treatment, Melasma, Onychomelanosis, Nevus Ota and Becker and superficial vessels that give dark and red colour to the skin.

The toning effect with low fluence and high frequency multiple shot and multiple pass laser energy delivery of mainly 1064nm in combination with the picosecond pulse provides dual benefits. For epidermal pigmentation, this device both heats and fractures melanosomes in order to diminish unwanted pigmentation. Part of the effects is the production of laser induced optical breakdown (LIOB) i.g. 1064 nm in upper and middle dermis, 532 nm in epidermis. These cavitartions are tiny injuries comparable to those caused by fractional ablation, however wothout any damage of the epidermal barrier but with similar results.

Histologic studies revealed localized areas of intraepidermal injury in which the surrounding epidermal cells about the basal layer and the cornified layer of the skin remain intact. The surrounding epidermal cells and melanocytes show no obvious areas of histological injury.

After a series of treatments there is decreased epidermal pigmentation as well as an increase in dermal collagen, elastin and mucin. This mechanism allows to use Pico laser devices with less side effects for indications, which we used to treat with fractinal ablative lasers such as rejuvenation, acne scars, hypotrophic scars or the reduction of large pores by ageing or in seborrhoic patients.In summary and conclusion advanced Pico lasers like the PicoCARE do improve chromophore related treatments like in pigmentation and tattoos in less sessions, with more complete clearing and less side effects and in addition they are effective in new indications including rejuvanation, scars or nail fungus, In summary : PicoCare is a tool which is effective and cost effective.These examples show new prospects for the picosecond laser and as the use of these lasers become more widespread we will find more ways of establishing their potential.

Rynek medycyny estetycznej – co pacjenci wiedzą, jakie są ich obawy, czego oczekują i dlaczego aż 43% z nich wybiera kosmetologa do przeprowadzenia zabiegu?

Jaki jest poziom wiedzy Polaków na temat zabiegów medycyny estetycznej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej ? Jaki odsetek Polaków poddaje się takim zabiegom? Ilu pacjentów wykonuje zabiegi medycyny estetycznej u kosmetyczki a ilu w profesjonalnym gabinecie lekarskim? Czy i jak bardzo są zadowoleni z tych zabiegów? Jakie mają wymagania wobec oferentów tych zabiegów? Co i w jakim stopniu powstrzymuje Polaków przed takimi zabiegami? Czy tylko ich wysoka cena?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rynku medycyny estetycznej zostaną udzielone podczas prezentacji wyników badania dotyczącego zachowań i postaw konsumentów wobec zabiegów wykorzystujących toksynę botulinową i kwas hialuronowy, przeprowadzonego przez instytut badawczy BCMM - badania marketingowe, w czerwcu 2018 r. Badanie zostało zrealizowane na dużej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie, liczącej 2000 osób, w tym analizie poddano wypowiedzi osób (próba analityczna wyniosła 450 respondentów), które korzystały w przeszłości z zabiegów wykorzystujących toksynę botulinową i/lub kwas hialuronowy.

Wykorzystanie koncentratów krwi w medycynie estetycznej

W medycynie estetycznej istnieje wiele koncepcji na odmłodzenie twarzy oraz skóry. Warto zauważyć, że w ostatniej dekadzie na znaczeniu zyskały te, które wykorzystują autologiczne koncentraty płytkowe. Głównym ich założeniem jest wykorzystanie własnej zdolności regeneracyjnej organizmu pacjenta – zastosowanie koncentratów bogatopłytkowych wspomaga regenerację skóry i odmładzania poprzez bioaktywne uwalnianie cytokin i czynników wzrostu.

W obszarze tym wprowadzono różne pojęcia, w tym: osocze bogatopłytkowe (PRP), osocze bogate w czynniki wzrostu (PRGF), autologiczne serum antystarzeniowe (AAS), czy też fibrynę bogatopłytkową (PRF). Powyższe preparaty różnią się bioaktywnością, komponentami, aspektami technicznymi protokołów przygotowania oraz technikach aplikacji. Dlatego bardzo istotne jest, by przeanalizować i zrozumieć rożnice w ich składowych, a także porównać je z pozostałymi wypelniaczami szeroko stosowanymi w medycynie estetycznej, takimi jak wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Takie zestawienie ukaże wady i zalety wykorzystania każdego z preparatów w poszczególnych wskazaniach terapeutycznych, a co za tym idzie – pozwoli na zapewnienie optymalnego protokołu leczenia dla każdego wskazania w dziedzinie medycyny estetycznej.

Ajurwedyjskie terapie odmładzające versus współczesna medycyna estetyczna i anti-aging - czy te systemy można połączyć?

Ajurweda (ajur-życie, veda-nauka) to nauka o długowieczności sprzed niemal 5000 lat. Staroindyjski system medyczny podkreśla niepowtarzalność i złożoność każdej istoty (ciało, umysł, duch), co jest kluczowe w indywidualnych poradach dotyczących stylu życia, diety, aktywności fizycznej, sposobach pielęgnacji ciała i urody. Egzotycznie brzmiące metody terapeutyczne (aktywność zgodna z rytmem dobowym, pranajamy, asany, medytacja) są obiektem badań naukowych i często znajdują medyczne uzasadnienie (ubiegłoroczny Nobel z dziedziny fizjologii i medycyny potwierdza znaczenie rytmu biologicznego). Ajurweda służy młodości i urodzie. Masaże, olejowanie, oczyszczanie, stosowanie ziół wewnętrznie i zewnętrznie stanowią integralną część działań prozdrowotnych. Wyróżnia się również specjalne terapie odmładzające - rasajany, mające na celu podniesienie poziomu energii witalnej - ojas.

Czy tak odległa mentalnie i kulturowo wiedza może być wykorzystana współcześnie? Tak, jeśli zrozumiemy, że interwencyjne działania niebywale rozwiniętej medycyny zachodniej mogą wprawdzie zlikwidować oznaki starzenia, ale bez działań prozdrowotnych nie są w stanie odmłodzić człowieka na poziomie ciała, umysłu i ducha.

A cadaver study investigating planes of injection in micrograft, hyaluronic acids, calcium hidroxylapatite, PRP and threads

Background: The aim of the study is to analyze the facial layers in which the product is released in the most common practices in aesthetic medicine, such as volume augmentation by means of hyaluronic acid, calcium hydroxylapatite, PRP, threads and micro/nanograft.

Materials and methods: 40 cadavers head have been injected using several techniques imitating procedure on common practice in aesthetic medicine to properly restore age related volume loss. During the simulated procedures different materials have been used: hyaluronic acid, calcium hydroxylapatite, human fat harvested from cadavers, threads and saline solution simulating PRP. Different colors have been used for the different materials in order to identify them at the dissection.

The injection of hyaluronic acid has been executed using both 27 gauges blunt cannulas and 30 gauges sharp needles. Calcium hydroxylapatite has been injected using both 27 gauges blunt cannulas and 28 gauges sharp needles. Micrograft has been injected using 22 gauges blunt cannulas and 21 gauges sharp needles, while nanograft using both 22 gauges blunt cannulas and 25 gauges sharp needles.

The colored saline used to imitate PRP has been injected using 22 gauges blunt cannulas and 30 gauges sharp needles. The threads has been placed using 18 gauge needle to insert them under the skin.

After the injections and threads placements all cadavers head have been dissected creating 5 anatomical layers: 1-skin, 2-superficial fat compartments, 3-SMAS, 4-deep fat compartments and masticatory muscle , 5 –bone. Colored materials has been searched along the layers.

Results: Hyaluronic acid has been placed in layer 2 for 93% of the volume injected, calcium hydroxilapatite has been injected in 92% of the cases in the layer 4, Micrograft has been injected for 93% in the layer 3, nanograft for the 83% in layer 2 e 17% in layer 3; PRP has been injected for 89% in layer 2; threads have been placed for 92% along layer 2.

Conclusion: Cadaver dissection offers various insights over injections in aesthetic medicine, focusing the relationships between anatomical structures and injectables. The analysis of facial layers offers opportunity to optimize facial injection in order to have better aesthetic results.

Comparing protocols: single stage microfat vs integrated protocol of lipofilling and monthly executed biorevitalization to restore vulvar age related volume loss

Objective: To compare effectiveness and subjective satisfaction of two protocols to execute mini invasive lipofilling (microfat) to restore vulvar age related volume loss. During a period of time of 12 months, one group of patient underwent a single stage microfat session on the vulva and vaginal great lips , while a second group underwent a second microfat session at least 3 months after the first, furthermore undergoing once a month a session of vulvar biorevitalization.

Materials and methods: Between 1/1/2014 and 11/30/2017 23 patients underwent microfat to restore vulvar age related volume loss; 12 of them underwent a single stage microfat under local anesthesia; the remaining 11 patients underwent a second session of microfat at least 3 months after the first session; furthermore the patients of the second group underwent every month a session of vulvar biorevitalization. Both the groups underwent the lipofilling by means of a new conception closed system, with a patented cannula. The following vulvar area have been treated: mons pubis and labia majora. The session of biorevitalization have been executed using 2,5 cc of a mix of lyophilized amino acids and sodium jaluronate. All the patients have been evaluated by means of standard photographies and echography before the treatment and after 1, 3, 6 and 12 months. The patients have been asked to express their satisfaction about the treatment by means of a simple questionnaire.

Results: The patients of the multiple session lipofilling and biorevitalization group expressed a significant bigger satisfaction about the treatment, in particular 6 months after the treatment (86% against 42%). Photographic and echographic exams showed a bigger and more stable on the mid-long term correction of the age related vulvar volume loss on the group of patient who underwent the multiple lipofilling sessions.

Pathomorphological Criteria of the Use Efficiency of Resorbable and Permanent Implants in Aesthetic Medicine and Cosmetic Dermatology

Much has been said of the use of Resorbable sutures and threads in providing cosmetic patients a non-surgical “lift” from these implantable medical devices. A histologic study was undertaken to evaluate the results of collagen formation with these implants. As well, some new data with regard to absorbable sutures will also be presented showing that collagen formation over time is real and in fact, how these materials give the clinical results that are seen.

Radiofrequency (RF) in Aesthetic and Dermatologic Treatments

The use of RF devices in dermatology and aesthetic medicine has gained popularity in recent years. In this presentation, RF technology will be reviewed, from bulk heating RF devices for skin tightening, to RF pins and needles for the treatment of wrinkles and scars. The use of these technologies has greatly enhanced the quality offerings that we are able to offer to our patients to make the skin better, to make scars improve, and to enhance our patients’ quality of life.

Botulinum toxin: what can go wrong and how to avoid it

Mimic facial rebalancing and fine tuning has become one f the most popular and successful treatment modality in aesthetic medicine. Best results are achieved with repetitive treatments which require exact reproducibility and safety. Hence quality management and avoiding pitfalls is critical for success. Side effects associated with botulinum toxin can be categorized into three types:

 • procedure-specific such as pain, bleeding, infection etc. which can minimized by optimal techniques,
 • product specific which depend on the exact placement and dose of botulinum toxin injection which requires sound anatomical knowledge and reliable composition of dosing according to the individual needs of the patient.
 • others which may include illnesses that occur unrelated but in a close time window after the injection and are therefore perceived as a result of the injection. In such situations stringent diagnostic procedures as well as dedicated guidance of the patient is the key to successful management

We have developed a step-by-step approach to ensure continued patient satisfaction treatment. Starting with a complete medical history ruling out hazardous conditions or unrealistic expectations followed by professional photo documentation and planning of injection points and doses. Use of anatomical landmarks to place neuromodulators exactly where they were planned to work and consequent follow-up visits to ensure patient satisfaction at the highest level. Following this procedure has proven a highly effective and time sparing approach for excellent and reproducible results with neuromodulators.

Botulinum toxin: fine tuning the dose & treatment intervals for optimal results

The effect of a single treatment with neuromodulators / botulinum-toxin (BTx) disappears after 4-6 months, initially, when muscle activity recurs due to sprouting of new nerve endings and restoration of the neuromuscular junction. Therefor repeated treatments are the key to maintain and even extent the initial effect.

Serial photography of treated faces over several years have demonstrated significant long term improvement of skin quality and facial radiance, provided that patients continue to be treated regularly. So far, long term patients receiving repetitive BTx injection for up to three decades have shown no signs of muscular atrophy or permanent muscular disabilities.

However, recent studies using magnetic-resonance-imaging (MRI) after BTx-induced chemo-denervation reveal a persistent reductions in facial muscle volume. This effect persists even after full facial expression has returned to baseline indicating subtle but persistent changes of muscular plasticity. Especially, patients receiving repeated BTx-injection into the frontalis muscle have a higher risk for brow ptosis over time and therefor need dose-adjustments in terms of lower doses and/or longer treatment intervals. Also, patients treated for brow asymmetry due to unilateral frontalis muscle hyperactivity, need dose adjustments with repetitive treatments when asymmetry resolves so that both sides of the frontalis can be treated equally after 2-4 treatment session.

In conclusion, continuously repeated BTx injections are safe and more effective to improve overall facial appearance than occasional ones. Treatment intervals in the upper face, especially the frontalis muscles should be increased over time according to individual dose-responses, while retaining brow mobility without marked frontal lines is considered an optimal dose-response. Consequently, facial wrinkles can be erased, without erasing facial expressiveness.

III generacja nici Aptos z kwasem hialuronowym P(LACL)HA – doświadczenia własne

Historia wykorzystania nici APTOS w chirurgii plastycznej sięga lat 90, kiedy to dr Marlen Sulamanidze wprowadził techniki liftingu nićmi w celu ograniczenia traumatyzacji tkanek i skrócenia okresu rekonwalescencji pacjentów. Początek XXI wieku to stały rozwój technik z użyciem nici chirurgicznych, a pojawienie się w roku 2006 nici wchłanialnych przyczyniło się do szerszego stosowania tych zabiegów również przez lekarzy innych specjalności. W roku 2012 firma Aptos wprowadziła na rynek nici Excellence Visage, które dzięki optymalnemu składowi, unikalnej budowie przestrzennej oraz uproszczonej technice implantacji umożliwiły uzyskanie nie tylko długotrwałego efektu liftingu, lecz również zauważalnej poprawy jakości skóry. W tym roku firma Aptos zaprezentowała po raz pierwszy nowy produkt - nici III generacji zawierające w swoim składzie także kwas hialuronowy. Pomysł zastosowania kwasu hialuronowego opiera się na znanych właściwościach tego związku, polegających na hamowaniu procesów zapalnych, stymulacji produkcji kolagenu i elastyny oraz utrzymywaniu wody w tkankach. Pozwala to na jednoczesne uzyskanie efektu liftingu - dzięki właściwościom nici Visage, jak również efektywnego i trwałego odmłodzenia skóry i tkanki podskórnej - w wyniku stymulacji procesów regeneracyjnych.

Ponad dwuletnie badania kliniczne pacjentów oraz wyniki histopatologiczne na modelach biologicznych wykazały istotne różnice w kliku zasadniczych kwestiach;

 • reakcja na ciało obce - obecność HA powoduje powstanie cieńszej, stabilnej otoczki łącznotkankowej wokół nici z istotnym ograniczeniem miejscowej reakcji zapalnej i procesów włóknienia, co istotnie skraca czas rekonwalescencji i zmniejsza ryzyko powstania blizn
 • produkcja elastyny - zaobserwowano wyraźne przyspieszenie procesu pojawienia się nowych włókien elastyny oraz wzrost ich liczby, co objawia się wczesnym efektem poprawy elastyczności i sprężystości starzejącej się skóry
 • produkcja kolagenu - podobnie jak w przypadku elastyny zastosowanie nici z HA spowodowało istotny wzrost produkcji kolagenu zarówno Typu I (ponad 55%), jak i Typu III (ponad 20%) i to już od około 14 doby, utrzymując się na wysokim poziomie dzięki dalszej stymulacji przez kwas polimlekowy . Wcześniejsza obecność kolagenu odpowiada za szybsze procesy gojenia, a większa liczba włókien powoduje wzrost gęstości, wytrzymałości i elastyczności skóry.

Dotychczasowa obserwacja wyników klinicznych pozwala stwierdzić, iż zastosowanie kwasu hialuronowego w niciach III generacji istotnie przyspiesza okres pojawienia się pożądanych objawów regeneracji i biostymulacji skóry przy jednoczesnych doskonałych efektach liftingu tkanek. Daje to nadzieję na możliwość wykorzystania tego produktu jako uzupełnienie i rozszerzenie dla innych technik zabiegowych i rewitalizacyjnych, w celu uzyskania jeszcze lepszych rezultatów klinicznych.

Chirurgia Plastyczna w świetle obiektywu

Zdjęcia i filmy stanowią nieodzowną część dokumentacji medycznej w przypadku chirurgii plastycznej oraz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych fotografię medyczną i video określa szereg regulacji prawnych.

Pacjenci przed wykonaniem zdjęć podpisują zgodę, która w wielu krajach składa się z 3 części - pacjent wyraża zgodę, na przechowywanie zdjęć jako części historii choroby, może wyrazić zgodę na udostępnienie zdjęć do celów naukowych dla studentów w obrębie danej jednostki naukowej oraz także w celu publikacji i prezentacji.  Wiele z czasopism naukowych wymaga oddzielnej zgody każdorazowo na publikacje.

W Polsce obowiązująca od 25 maja 2018 roku ustawa o RODO reguluje  przechowywanie, dostęp oraz sposób publikacji i upowszechniania zdjęć do celów medycznych, a także marketingowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zdjęć umieszczanych w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i drukowanych materiałach marketingowych.

W wystąpieniu omówimy jakie obecnie obowiązują regulacje w Polsce, na co zwrócić uwagę oraz jak podpisywać prawidłowo zgodę na wykorzystanie wizerunku pacjenta.

Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie HIFU na podstawie literatury?

Cel: Celem tego systematycznego przeglądu była ocena opublikowanych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa HIFU, urządzenia medycznego popularnego w niechirurgicznym liftingu skóry.

Materiały i metody: Od 15 kwietnia do 10 maja 2018 r. Przeprowadzono przegląd systematyczny w PubMed.gov. Zastosowano klauzule wyszukiwania: ultradźwięki o wysokiej częstotliwości ORAZ skóra i bezpieczeństwo, a następnie ograniczono wyszukiwanie do: ludzi, badań klinicznych, daty publikacji do 10 lat.

Wyniki: Po Pubmed.com wyszukując klauzulę: HIFU - znaleziono 3391 publikacji. Po wyszukiwaniu z klauzulą ​​HIFU ORAZ skóra - znaleziono 201 publikacji. Po zastosowaniu ograniczeń do ludzi, pozostało 125 publikacji. Po ograniczeniu przeglądu do badań klinicznych znaleziono tylko 26 artykułów. Wreszcie, po ograniczeniu do ostatnich 10 lat od opublikowania, pozostało tylko 20 pozycji. Po przeglądzie 20 publikacji autorzy tego przeglądu stwierdzili, że tylko 6 wiąże się z zabiegami na skórze. Po wyszukiwaniu z dodaniem klauzuli bezpieczeństwo znaleziono tylko 13 artykułów, a jedna tylko była związana z tematem.

Wnioski: Na podstawie tego systematycznego przeglądu autorzy sugerują mniejszy entuzjazm i postawę pytającą wobec komercyjnych materiałów o HIFU oraz ograniczony optymizm podczas oferowania pacjentom tej technologii ze względu na ograniczone dane i brak publikacji o odległych wynikach leczenia.

Aspekty estetyczne chirurgii szczekowo-twarzowej. Obowiązki i możliwości chirurga.

Dążenie do odtworzenia, czy tez stworzenia estetycznej twarzy jest jednym z naczelnych zadań w chirurgii szczękowo-twarzowej W przypadkach urazów, wad wrodzonych, nawet w onkologii akceptowalna przez pacjenta twarz oznacza nasz sukces.

Doskonalone ciagle techniki chirurgiczne, udoskonalane nieustannie techniki diagnostyczne i coraz doskonalsze instrumentarium pozwalają nam na sukcesy dużo większe, niż osiągali nasi nauczyciele.

Rozwój wewnątrzustnych technik operacyjnego leczenia złamań kości twarzy eliminuje uraz dodatkowy - chirurgiczny. Od prawie 20 lat zabiegi w chirurgii traumatologicznej są coraz częściej przeprowadzane z użyciem endoskopu.

W onkologii naczelnym celem i zadaniem jest radykalna resekcja, często kalecząca. Wyniki estetyczne - dramatycznych nierzadko zabiegów - są dziś nieporównywalnie lepsze z tymi jakie byliśmy w stanie uzyskiwać 30-40 lat temu. Opracowanie i wprowadzenie do powszechnego użycia płatów arterializowanych i wolnych, zastosowanie technik mikrochirurgicznych, umożliwia nam nie tylko odtworzenie poresekcyjnych ubytków, ale również uzyskanie zadowalających wyników estetycznych, takich, które pozwalają naszym pacjentom na powrót do normalnego życia - zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego.

Wrodzone wady gnatyczne, mimo, ze leczone z użyciem technik chirurgicznych sprzed nierzadko pol wieku, leczone są z większym, niż pół wieku temu sukcesem dzięki stosowaniu osteosyntezy płytkowej. Zastosowanie dystrakcyjnej osteogenezy pozwala na leczenie tego rodzaju wad również u dzieci.

Obowiązków mamy dużo, ale możliwości (na szczęście) coraz więcej.

Poszukiwanie harmonii trwa...

Wszyscy wiemy jak dla osiągnięcia sukcesu ważna jest atrakcyjna twarz. Sukcesu " w życiu osobistym i pracy zawodowej".

"Ludzie ładni maja w życiu łatwiej" - to wiemy od wieków. W dzisiejszych czasach tabloidowej informacji i wzorców, pęd do piękna jest nieporównywalnie powszechniejszy niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Nowe - zawsze "genialne" - metody i instrumenty pojawiają się w prasie brukowej częściej niż zmiana kursów walut, a sławę medialną uzyskują ci, których możemy określić wyłącznie jednym mianem - ofiary niekompetencji.

W świecie prawdziwej medycyny zdarzają się powikłania. Nawet najlepszym. Często zdarzają się z winy pacjenta nie stosującego się do naszych zaleceń i zakazów (np. wczasy w tropiku po zabiegu chirurgicznym). Jesteśmy wyszkoleni i doświadczeni w radzeniu sobie w takich sytuacjach.

Twarz jest nie tylko częścią ciała. To wielofunkcyjny organ, którego harmonia to nie tylko wygląd (bardzo ważny!), ale również funkcje : prawidłowa mowa, oddychanie, ostrość widzenia, zgryz, funkcja stawów skroniowo-żuchwowych.

Odtworzenie, czy tez wykreowanie tej harmonii jest codziennym celem specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej. Naszymi pacjentami są ofiary wypadków, chorzy z nowotworami łagodnymi i złośliwymi, cierpiący na dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, czy też ci z wrodzonym lub nabytymi wadami gnatycznymi.

Lista zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej ma prawie 800 pozycji. Zapraszam Państwa w podróż w poszukiwaniu harmonii twarzy.

Prezentacja efektów zabiegów z wykorzystaniem technik łączonych: fotoodmładzania w technologii SWT oraz nieablacyjnego lasera frakcyjnego 1550nm.

Zaawansowane technologicznie systemy laserowe dają nam możliwość leczenia szerokiego spektrum defektów skóry. Nie istnieje jednak system idealny który sprostałby likwidacji wszystkich problemów estetycznych pacjenta podczas jednego zabiegu. Jednocześnie stosowane metody muszą sprostać wymaganiom współczesnego życia gdyż pacjenci co raz częściej poszukują metod skutecznych o szerokim zakresie działania , które nie wyłączają ich z życia codziennego.

W ostatnich latach pojawiły się pojedyncze doniesienia opisujące terapie łączone z użyciem IPL i laserów frakcyjnych. Zastosowanie terapii łączonej IPL oraz nieablacyjnego lasera frakcyjnego 1550nm w jednej sesji zabiegowej daje nam możliwość działania na wielu płaszczyznach poprawy wyglądu skóry przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa i oszczędności czasu pacjenta.

Synergia działania wyżej wymienionych systemów wzmacnia pożądany efekt zabiegowy w przypadku np. leczenia przebarwień oraz wzajemnie się uzupełnia dając rezultat bardziej kompletny i wyższą satysfakcje pacjenta.

W prezentacji przedstawiono przegląd możliwości terapeutycznych terapii łączonej : fotoodmładzania w technologii SWT w połączeniu z nieablacyjnym laserem frakcyjnym 1550nm oraz kliniczne przypadki efektów jej zastosowania.

Co pacjent widzi gdy słucha lekarza? Jak pokazać korzyści kompleksowych zabiegów pacjentom, zamiast rozmawiać o 1 ml kwasu hialuronowego. Jak rozmawiać o efekcie a nie ampułce kwasu hialuronowego?

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, analizy rozmów lekarzy z pacjentami oraz bogatego doświadczenia z branży stomatologicznej powstała koncepcja pracy z pacjentem medycyny estetycznej. Zostały określone najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy, które skupiają się na technicznym podejściu do zabiegu.

Tymczasem można się zastanowić: Co widzi pacjent gdy słucha lekarza? Jak zbudować w pacjencie motywację do zmiany i zaangażowanie w proces terapeutyczny? Jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami?  Jak bezpiecznie, efektywnie i etycznie prowadzić rozmowę z pacjentem na temat możliwych do osiągnięcia efektów i długofalowej współpracy? Dlaczego to jest ważne i korzystne zarówno dla lekarza, jak i pacjenta? Niewielkie zmiany wprowadzone w codziennej pracy mogą zaowocować większą skutecznością podejmowanych działań i zadowoleniem pacjentów.

The patient with „red face syndrome” in aesthetic practice. Differential diagnosis and new therapeutic proposals

The „Red face syndrome” is one of the most easily recognizable clinical symptom in dermatologic patients, however, the corresponding diagnosis and etiology are not always so straightforward. The „red face” is a result of coexisted erythema and inflammation in the course of different cutaneous and/or systemic diseases and requires careful differential diagnosis.

Before implementing treatment for the red face it is essential to establish a correct diagnosis and to understand the underlying pathophisiologic factors. This review presents the clinical spectrum of „red face syndrome” and new therapeutic proposals.

Miejsce technologii HIFU wśród innych metod stosowanych w medycynie estetycznej - doświadczenia własne.

Technologia HIFU-high intensity focused ultrasound, czyli skoncentrowana wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu jest znana w medycynie od lat, wykorzystywana kiedyś przede wszystkim do usuwania zmian nowotworowych na przykład w leczeniu raka prostaty. Kilka lat temu zaimplantowano tę technikę do medycyny estetycznej wykorzystując możliwości stymulujące kolagen również bardzo głęboko na poziomie SMAS, gdzie nie są w stanie dotrzeć inne techniki stymulujące. Ze względu na bardzo dobrą skuteczność i nieinwazyjność HIFU stało się metodą w ostatnim czasie niezmiernie popularną.

Technologię HIFU można skutecznie i bezpiecznie łączyć praktycznie ze wszystkimi innymi metodami w medycynie estetycznej, ale konieczne jest pamiętanie o zachowaniu odpowiedniej kolejności i sekwencji czasowej wykonywania poszczególnych zabiegów. Celem prezentacji jest pokazanie zasad łączenia HIFU z innymi technikami stymulującymi , z zabiegami laserowymi, liftingującymi nićmi haczykowymi, wypełniaczami i toksyną botulinową na podstawie prawie dwuletnich doświadczeń własnych stosowania w praktyce lekarskiej tej technologii.

Powierzchowna radioterapia raków skóry – skuteczność i możliwości estetyczne.

Rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy skóry należą do najczęstszych nowotworów u ludzi. Rozwój radioterapii w swoich początkach ponad 100 lat temu był w dużej mierze związany z leczeniem chorób skóry. Ze względu na problemy prawno-logistyczne w ciągu ostatnich 20 lat urządzenia do radioterapii zniknęły z gabinetów dermatologów w Polsce i w Europie.

Ostatnio wraz z wprowadzeniem w USA niewielkich i przenośnych urządzeń do powierzchownej radioterapii obserwuje się powrót do tej skutecznej metody leczniczej dającej unikalne możliwości w zakresie efektów estetycznych w wybranych przypadkach.

Superficial Radiation Therapy for the Treatment of Nonmelanoma Skin Cancers (NMSC) – efficacy and esthetic outcomes.

Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma are the most common skin cancers. Although radiotherapy originated from the treatment of skin disorders over 100 years ago, during last 20 years it has been rarely used by dermatologist in Poland and Europe.

With the development of more portable and reliable machines, radiotherapy can be now employed in an office-based setting in small dermatological practices. So-called superficial radiation therapy has become available to dermatologists in USA. Here we would like to present this technique as an efficacious and convenient method for the treatment of NMSC.

Which is the quality of the fat tissue that we used for Lipografting?

The transplantation of fat from one area of the body to another is a safe and effective procedure (small and big areas) in good hands and following the guidelines of the lipografting. There has been controversy concerning, the manner of collecting fat, Injecting the fat, cleansing the fat and the effectiveness of the fat transfer.

But until today nobody talks about the quality of the fat tissue from the donor areas. Studies made in France and USA show us that the quality of the fat tissue is not so good that we thought. We have new researches about the pathophysiology of the fat tissue and the presence of fibrosis, with the devastating action over the biologic action of the fat tissue. More, the new research from Japan confirm the difficult to find a lipograft for a good clinical result

About the fat transplant survival, we know nowadays which areas of fat are more likely to be retained, adipocytes with more alpha 2 receptors (antilipolytic action) and more lipoproteinlipase action. The Fat transplant survival depends on the instrumentation used for harvesting and for injection as well, also the survival of the fat tissue are related with the preparation of the donor and receipt area.

The survival of the fat transplant is in relationship with the presence of blood in the fat injected because stimulates macrophage activity to remove the cells, for that reason is important washing the cells in a physiological solution prior to injection, Diminish the presence of lidocaine in the fat cell is important for the survival of the lipografting

For a good result in our lipografting we need find how we can help the fat tissue for recovery his normal biological function, I present different therapeutic alternatives for recovery the physiology of the fat tissue during the lipografting.

Biostimulation the bottom line in aesthetic treatments

In the last years, the concept of Anti-Aging Medicine has been rapidly gaining in importance, both in terms of its container (name and spreading) and contents (diagnostic, preventive and therapeutic specific procedures). Today, we all know that the Anti-Aging Medicine seeks to improve the quality of life throughout the physiological aging process, focusing on skin aging among other purely cosmetic aspects.

Recently, the WHO defined “active aging” as the process that "optimizes the chances of physical, social and mental well-being throughout lifetime aimed at increasing a healthy life expectancy, productivity and quality of life in the old age". It is important to highlight the idea of optimization, the rationale for our exposition in this presentation.

Numerous technological breakthroughs (laser, intense pulsated light, radiofrequency, etc.) have enabled new approaches to skin aging. These techniques have been sometimes miss considered simplistic (“anyone” can be trained in their use), disregarding the complexity common to any medical act, that includes evaluation, diagnosis, assessment of therapeutic alternatives, analysis of pros and cons, treatment selection agreed with patients, the treatment itself, follow-up, detection and solution of complications.

It is time for a return to a more personalized medicine, in which technology is just a tool and physicians recover their prominent role, making good use of readily available resources that sometimes are overlooked. There are four treatment groups for skin aging, and probably for any aestheticism: the preventive, restitute, curative, and palliative treatments.

In this presentation, we will focus on the restitute treatments, defined as the procedures aimed at restoring (back to normal) skin metabolism and function. The most important restitute treatment is biostimulation.

Fat grafting and breast cancer

In the 2015 in the USA, more than 25,000 cases of mammary Lipografting were performed and the number increase in 2017. The use of adipose tissue for aesthetic recovery of the breast, aesthetic indications or recoveries for oncological surgery has acquired importance in recent times, as well as controversies regarding use in patients after the oncological procedure in the breast. We present the current techniques and controversies that have developed in this last few and the conclusions.

The non-surgical treatment in the urogenital syndrome. New alternatives.

The urinary Genito syndrome of the GSM menopause and SVR Vaginal relaxation syndrome share certain symptoms such as vaginal dryness, dyspareunia, irritation, tenderness that are aggravated by Vulvo vaginal VVA atrophy. These symptoms produce in the patients sensitive alterations in their way of life with the loss of the quality of life.

In recent years the cosmetic gynecology has progressed and have developed techniques of non-invasive treatment based on early diagnosis and used of validated questionnaires. Laser and radio frequency equipment’s have made an important marketing to show the virtues of their equipment in the treatment of symptoms and signs of VVA. Nowadays there are other treatments (nanofat, PRP, inyectable and transcutaneous Carboxytherapy, Photobiomodulation), that work in synergistic form, are more economic for the doctor and by logic for the patient and give the same results as the expensive techniques. Several Histopathologic studies are presented showing that these treatments can be performed in isolation or associated with the application of laser or radiofrequency.

Complications in buttocks lipografting

You have two statistics that call attention, the number of references on the Internet on treatment of increased buttocks with the use of adipose tissue (more than 1.600.00) and the increase of serious complications in the Lipografting’s buttock among the increased of the mortality from this type of cosmetic surgery.

It presents the causes that lead to these complications, the current consensus at the level of the societies of aesthetic surgery and cosmetic surgery with respect to the changes that are indicated to avoid these serious complications.

Implanty piersi – blaski i cienie

Korekta piersi implantami to jeden z głównych nurtów pracy chirurgów plastyków. Operacja ta stanowi szansę dla potencjalnych pacjentek z niedorozwojem piersi, z zanikiem piersi po porodach i karmieniu piersią oraz w przypadku wad rozwojowych piersi, które często przebiegają ze znaczną asymetrią. Prawie wszystkie pacjentki zapytane po zabiegu czy poddałyby się operacji jeszcze raz odpowiadają „tak”. Odpowiedź taką można uzyskać też od tych pacjentek u których doszło do powikłań pooperacyjnych. Obecnie dysponujemy kilkoma prospektywnymi badania klinicznymi, które pozwoliły na zebranie sporej bazy danych ta temat bezpieczeństwa stosowania implantów piersi. Badanie dotyczą trzech firm, które obecnie mają certyfikat dopuszczający do sprzedaży implantów na rynku amerykańskim.

Okazuje się, że ryzyko ponownej operacji w ciągu 10 lat od przebycia korekty piersi implantami to około 30%. Głównymi przyczynami powtórnej operacją są: obkurczanie się torebki łącznotkankowej (capsular contracture) i pęknięcie implantu. Wadą tych badań jest to, że 10 lat obserwacji dotyczy około połowy pacjentek. Ważnym wskazaniem do ponownej operacji jest niezadowolenie pacjentki z kształtu lub wielkości implantów. W 2016 roku WHO wprowadziła nową jednostkę chorobową, a mianowicie BIA-ALCL (breast implants and anaplastic large cell lymphoma = limfoma piersi związana z implantami piersi). Na świecie zarejestrowano już kilkaset przypadków tej choroby. W prezentacji przedstawiam pierwszy taki przypadek w Polsce.

How to improve results with HA monophasic fillers - A novel technique to reconstitution and advanced injection.

Although hyaluronic acid filler is mainly reabsorbed in less than 8 months maintained results can last for more than 1 or 2 years. Some studies demonstrates that the total volume is maintained long-term by replacing part of the injected hyaluronic acid filler with autologous tissues.

Hyaluronic acid filler acted as a scaffold for autogenous tissue replacement by means of fibroblast migration and proliferation, collagen induction, and may promote differentiation of adipose tissue derived stem cells.

Dilution of HA filler leads to distribute more easily around stromal cells, which could to induce fibroblast-myofibroblast differentiation and collagen production, particularly in the subcutaneous fat septae where mesenchymal stem cells are known to occur.

Dilution (reconstitution) of HA with anesthetic promote greater patient comfort, less swelling and bruising and potentially lower risk of vascular complications. Finally, as concentration reduces, allows for more superficial placement into mid-dermis with fine 30G needle.

Gas dissection and hyaluronic acid fillers in the treatment of facial wrinkles

Hyaluronic acid filler is the gold standard for soft tissue augmentation, however it’s difficult to obtain long term highly satisfied patients when we treat wrinkles and folds.

During anatomical dissections we can observe different types of subcutaneous fatty arrangement. Medial of the labiomandibular and nasolabial sulcus (including all the danger triangle of the face) we find fibrous white adipose tissue corresponding to Ghassemi-type 2 and laterally structural white adipose tissue corresponding to Ghassemi-type 1. It’s difficult to precise injection a HA filler in Ghassemi-type 1 fat.

Carbon dioxide injection promotes a mechanical microdivision injury that creates a virtual place to place the filler, as well as synergic contributes to improves quality and elasticity of the dermis. We presented a new, safe and clinically effective treatment for facial wrinkles with sequential intradermal injections of carbon dioxide and reconstituted hyaluronic acid. Also it can be used to extend results on the nasolabial fold treatment.

Some studies demonstrates that the total volume is maintained long-term by replacing part of the injected hyaluronic acid filler with autologous tissues. As CO2 injection improves tissue oxygenation, it can contribute for this fact. Finally CO2 injection enhances the inflammatory response which contributes for patient comfort and less or no downtime.

The Use Of Polarized and Hyperpolarized Light in Aesthetic and Anti-Aging Procedures

This presentation explains the experience of using linearly polarized light, spectrum 480-3400 nm after aesthetic interventions and anti-aging procedures.It also explains the preliminary results of the biophysical state of the tissue, collagen, water and basal membrane, using opto-magnetic imaging spectroscopy, after application hyperpolarized light on forehead zone.

Nunii Laboratoire - najnowsze rozwiązania w terapii leczenia przebarwień skóry wrażliwej

Usuwanie przebarwień skóry, które pozostają jednym z najtrudniejszych do wyleczenia problemów skórnych, to jedne z najczęściej poszukiwanych przez pacjentów zabiegów medycyny estetycznej. Jeśli zaś chodzi o produkty depigmentacyjne, toczona jest szeroko zakrojona debata dotycząca tego, z których produktów korzystać.

Środowisko naukowe wyraźnie określiło wiele kontrowersyjnych substancji wybielających skórę jako szkodliwe lub drażniące dla skóry, niestety nadal są one szeroko stosowane, gdyż zmiany regulacyjne wprowadzane są powoli, a władze potrzebują czasu na wdrażanie nowych środków kontroli lub zakazów stosowania. W rezultacie wiele dobrze znanych marek dermokosmetycznych woli przymykać na to oko, niekoniecznie biorąc pod uwagę najnowsze ostrzeżenia naukowców, i nadal korzystają z tych kontrowersyjnych składników.

W celu uzyskania istotnego działania depigmentacyjnego na skórę, preparaty muszą zapewniać kompromis pomiędzy korzyściami, a ryzykiem. Nowo opatentowany Uniq-White System firmy NUNII wykorzystuje unikalny i silny kompleks substancji czynnych zapewniający widoczne rezultaty, oferując lekarzom i pacjentom bezpieczniejszą alternatywę do hydrochinonu, kwasu kojowego lub leczenia na bazie kwasu azelainowego. Ten nowy kompleks składników zawarty w Uniq-White System hamuje proces melanogenezy na wielu poziomach, co (i) zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, (ii) skraca czas trwania leczenia, (iii) poprawia skuteczność kliniczną i nie powoduje separacji społecznej dla pacjenta.

Dzięki doskonałej tolerancji i łatwości użytkowania Uniq-White System może być łatwo łączony z innymi technikami lub metodami leczenia.

Anti-Aging and Rejuvenation effect of Fasting Mimicking Diet

The research on human aging has focused in the last decades on the molecular basis of the age related decline in order to find new strategies to modulate such decline and extend healthspan as well as lifespan. Seminal papers have shown this is due to evolutionary conserved pathways activated by fasting, as an adaptation to enable organisms to survive periods of food scarcity and wait for periods of abundance to reproduce. These data have shown that in humans fasting and fasting mimicking diet result in a number of healthy effects, such as reduced glucose, insulin, total cholesterol, inflammatory parameters, as well as enhanced neurogenesis, cognition and autophagy and, finally, in the mobilization of fatty acid.

Growth hormone/IGF1 has been identified as a major regulator axis of human as well as model organism longevity. IGF1 is significantly reduced with a chronic protein restriction and with few days of fasting mimicking diet. It has been proposed that this hormone may play a key role in the aging process and in the incidence of degenerative diseases. This idea is reinforced by the observation that people defecting the growth hormone receptor do not develop cancer and type II diabetes (Guevara-Aguirre et al. 2015).

Recent papers have also demonstrated the positive effect of fasting mimicking diet during chemotherapy. Therefore it appears that fasting and the more feasible fasting mimicking diet can have many application as a preventative approach to aging-related degenerative disease and in connection with standard therapies.

Kultura bezpieczeństwa – czyli co łączy lotnictwo z medycyną?

Umiejętności, procedury, nawyki, kultura współpracy, odpowiedzialność, konsekwencje błędu - to tylko niektóre obszary, gdzie doświadczenia sektora lotniczego służą za przykład w podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Lotnictwo, gdzie skutki błędu mogą objąć setki istnień ludzkich, jako pierwsze wypracowało narzędzia, które w sposób systemowy ograniczają prawdopodobieństwo błędu i skalę jego skutków.

Jednym z najważniejszych jest sformalizowana kultura bezpieczeństwa opierająca się na zdolności do uczenia się, wyciągania wniosków z popełnionych błędów, koniecznej adaptacji, raportowaniu zdarzeń, informowaniu i zaufaniu. Prelegenci, na przykładzie własnych błędów, podzielą się doświadczeniem lotniczym i wskażą przykłady najlepszych praktyk sektora lotniczego, na których medycyna może się wzorować, a już dziś niejednokrotnie czerpie z nich przykład.

Długość telomerów a regeneracja twarzy z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej pozyskanej w oparciu o LSCC (Koncepcję niskiej prędkości wirowania) 

Czynniki genetyczne determinują jakość naszej skóry, jej funkcje i tempo fizjologicznego starzenia w dużo większym stopniu niż czynniki zewnętrzne. Dlatego w nowoczesnej medycynie nieocenioną rolę odgrywają biomarkery, które są coraz częściej wykorzystywane do personalizacji terapii oraz optymalizacji protokołów regeneracyjnych. Jednym z dobrze znanych biomarkerów jest długość telomerów (TL) – jest to bardzo dobry wskaźnik wieku biologicznego oraz prognostyczny marker dla wielu chorób. Z uwagi na złożoność procesu starzenia się skóry, w obszarze zabiegów medycyny estetycznej twarzy oraz regeneracji skóry zaproponowano już wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych protokołów zabiegowych oraz ich modyfikacji. Jednak w protokołach tych brakuje standaryzacji. Dlatego też biomarkery umożliwiające zbadanie wieku biologicznego skóry mogą okazać się użytecznym narzędziem weryfikacyjnym dla wyników leczenia oraz wykorzystanych procedur leczniczych.

Autologiczne koncentraty bogatopłytkowe, jak osocze bogatopłytkowe (PRP) czy fibryna bogatopłytkowa (PRF) są wykorzystywane w medycynie estetycznej do stymulacji funkcji oraz wypełniania ubytków tkankowych. Zaletą zabiegów regeneracyjnych twarzy z wykorzystaniem koncentratów bogatopłytkowych jest to, że są one naturalnym sposobem do odwrócenia procesów degeneracyjnych zachodzących w skórze, w przeciwieństwie do egzogennych czynników wzrostu czy też substancji biodegradowalnych. Co więcej, preparaty bogatopłytkowe prócz ich właściwości wypełniających, uwalniają podczas aktywacji liczne czynniki wzrostu, cytokiny oraz białka macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak fibrynę, fibronektynę i witronektynę, które wiążą się ze swoistymi receptorami komórkowymi. Dzięki temu stymulują i wzmacniają różne procesy wewnątrzkomórkowe związane z proliferacją komórek oraz pobudzają produkcję dodatkowych białek macierzy zewnątrzkomórkowej.

PRF oraz PRP to najczęściej stosowane preparaty bogatopłytkowe, dlatego do tej pory przeprowadzono już wiele badań (obserwacji, in vitro, na obiektach zwierzęcych, czy też klinicznych), które potwierdzają zauważalne - zarówno powierzchniowe jak i wewnątrztkankowe – efekty działania koncentratów bogatopłytkowych oraz wpływ na regenerację i odbudowę komórek skóry twarzy.

Plazma jako nieinwazyjne narzędzie do labioplastyki

Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i skuteczności nieinwazyjnej labioplastyki za pomocą urządzenia generującego plazmę

Materiał i metody: Do badania włączono kobiety z hipertrofią warg sromowych mniejszych. Oceny przeprowadzono na początku badania i po 4 tygodniach po leczeniu. W celu oceny przerostu przez pacjenta zastosowano wizualne skale analogowe. Satysfakcję uczestników mierzono na 5-punktowych skalach Likerta (1 = bardzo niezadowolony, 5 = bardzo zadowolony).

Zastosowano jedną terapię za pomocą plazmy. Wyniki oceniano w punkcie wyjściowym i 1 miesiąc po terapii. W badaniu wzięło udział 33 kobiety (średnia wieku 36 ± 7,5 roku). Średnia poprawa wyników w skali Visual Analog Scale dla hipertrofii była statystycznie istotna w punkcie końcowym. Pacjenci byli zadowoleni z leczenia w 90% przypadków.

Wniosek: Plazma jest dobrą opcją leczenia dla standardowej labioplastyki.

Współczesne leczenie przebarwień

Przebarwienia skóry to narastający problem cywilizacyjny. Obecnie nie istnieje określona  etiologia,   ale wiele czynników, w tym promieniowanie ultrafioletowe, zmiany hormonalne, predyspozycje genetyczne i/lub zapalenie, które mogą przyczyniać się do rozwoju tej nieprawidłowości. Nie bez znaczenia jest też dodatkowe, patologiczne ukrwienie tych okolic. Wszystko jest więc wynikiem szeroko pojętych zaburzeń mechanizmów homeostatycznych, które kontrolują pigmentację skóry i prowadzą do namiaru barwnika.

Tradycyjnie stosowane metody leczenia za pomocą peelingów chemicznych nie przynoszą długotrwałych i zadowalających efektów. Skuteczniejsze są zabiegi laserowe, ale istnieje wysoki pozom nawrotów w czasie i związane z tym ryzyko wystąpienia hiper – lub hipopigmentacji pozapalnych. Lasery naczyniowe nie wydają się być skuteczne. Lasery frakcyjne należy stosować ostrożnie, ponieważ stanowią wysokie ryzyko pozapalne i niepotrzebne przekrwienie. Zastosowanie laserów niefrakcyjnych w porównaniu z innymi, może dawać dłuższe okresy remisji. Zastosowanie laserów pikosekundowych może być przyszłością w leczeniu przebarwień, jednak tylko w terapii kombinowanej. Coraz częściej zwraca się uwagę na ogólny stan zdrowia i terapie przygotowujące do zabiegu oraz podtrzymujące leczenie. Ostatnio duże zainteresowaniem cieszy się terapia laserami działającymi ściśle w miejscu istnienia problemu. Dobrym przykładem jest laser o długości fali 1927nm, która  penetruje warstwę rogową na głębokość 200 um, czyli tam, gdzie znajdują się malanosomy i melanofagi zlokalizowane na granicy skórno-naskórkowej i powierzchniowej skóry. Laser 1927 nm ma 10 razy większe powinowactwo do wody niż 1440nm, 1540 i 1550nm i dlatego jest tak mało inwazyjny. W badanich wykazano, że 4 zabiegi w odstępie miesiąca energią 10mJ do 20mJ i zagęszczeniu energii 252 MTZ/cm2 do 784MTZ/cm2 nie powodowały pozapalnych przebarwień a pacjenci mieli poprawę nawet o 51% od stan wyjściowego przez okres 6 kolejnych miesięcy co potwierdza, że jest to dobra technologia w leczeniu powierzchownych i głębszych przebarwień.

Leczenie laserem o takiej długości fali to obiecująca metoda walki z przebarwieniami. Warto o tym pamiętać.

Doświadczenia własne w leczeniu rhinophymy

Rhinophyma jest rzadkim schorzeniem skóry twarzy, uznawanym przez niektórych autorów za najbardziej zaawansowane stadium trądziku różowatego. Etiologia powstawania tej choroby jest wciąż niejasna.

Przeanalizowano 15 przypadków z rozpoznaniem rhinophyma leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej i Plastycznej w latach 2013-2018 r. U wszystkich pacjentów zmiany były znacznie zaawansowane i obejmowały 2/3 dolne części nosa. Pacjenci zgłaszali rozwój zmian w okresie od 2 do 40 lat, średnio 11 lat. 64% pacjentów było uprzednio leczonych dermatologicznie z powodu trądziku różowatego. Rozpoznanie stawiano na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego, potwierdzonego późniejszym badaniem histopatologicznym zmiany.

Wszyscy pacjenci byli leczeni metodą chirurgicznej resekcji zmian z zastosowaniem noża elektrycznego. Na tak przygotowane podłoże stosowano jałowy opatrunek parafinowy z chlorheksydyną (Bactigras, Smith & Nephew), usuwany po kilku dniach. Dalsze leczenie prowadzono z zastosowaniem bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt (Solcoseryl, MEDA Pharma GmbH & Co. KG), uzyskując wygojenie rany po okresie 2-4 tygodni. W wieloletniej obserwacji u żadnego pacjenta nie zaobserwowano nawrotu zmian.

Metoda resekcji zmian z zastosowaniem noża elektrycznego spełnia oczekiwania zarówno chirurga jak i pacjenta. Proces gojenia pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących efektów kosmetycznych. W leczeniu zmian mniej zaawansowanych uzyskuje się lepsze efekty, bez konieczności zabiegów wtórnych. Gorsze efekty estetyczne uzyskuje się w przypadkach opóźnienia leczenia chirurgicznego, co najczęściej wynika z przedłużającego się leczenia farmakologicznego.

PROFHILO; wpływ hybrydowych kompleksów HA na odnowę skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej wzmocnienie różnicowania i żywotności ludzkich adipocytarnych komórek macierzystych

Procesy regeneracyjne w skórze wymagają obecności kwasu hialuronowego o dwóch zakresach ciężarów cząsteczkowych: ciężkich HMW-HA i lekkich LMW-HA. Każda z tych długości łańcuchów specyficznie oddziałowuje na receptory CD44, TLR, RHAMM obecne m.in. na keratynocytach, fibroblastach, czy też makrofagach, wspierając podział, różnicowanie, funkcje wydzielnicze, konieczne dla utrzymania homeostazy tkankowej. Kwas hialuronowy wykorzystywany jest w większości preparatów w medycynie/dermatologii estetycznej, wykazując zależnie od charakterystyki fizyko-chemicznej różne efekty biologiczne. Zainaugurowany przez firmę farmaceutyczną IBSA w 2015 PROFHILO jest nowoczesnym preparatem wyprodukowanym w innowacyjnej technologii NAHYCO. W opatentowanym procesie stabilizacji termicznej otrzymano kompleks wyselekcjonowanych pod kątem procesów regeneracyjnych, ciężkich 1100-1400kDa i lekkich80-100kDa łańcuchów kwasu hialuronowego, połączonych ze sobą za pomocą wiązań wodorowych. Bez obecności dodatkowych chemicznych substancji sieciujących (bez BDDE).

Dzięki wyjątkowej charakterystyce Profhilo mając bardzo wysoką koncentrację Ha 64mg/2ml ampułkostrzykawki, bardzo łatwo się podaje, wykazuje optymalną dyfuzję i integrację tkankową, pozwalającą na 10 punktową technikę podawania z efektem na całej twarzy, szyi czy innych leczonych obszarach. Udowodniona w wielu opublikowanych badaniach klinicznych skuteczność remodelingu tkankowego opiera się na działaniu na wszystkie 3 warstwy zewnętrznej powłoki tkankowej: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Bezpośrednia stymulacja keratynocytów i fibroblastów, z bardzo niską odpowiedzią zapalną prowadzi do produkcji kolagenu, elastyny, Ha. Jednak najistotniejszym w osiągnięciu pełnego efektu bioremodelingu jest fakt, że Profhilo jako jedyny produkt ma udowodnione w badaniu porównawczym oddziaływanie na przeżywalność, różnicowanie i proliferację HASCs (Human Adipose-derived Stem Cells) podskórnej tkanki tłuszczowej. Ta niezwykła cecha pozwala na osiągnięcie pełnej trójwarstwowej poprawy napięcia, gęstości, nawilżenia - z efektem liftingu już przy zastosowaniu dwóch comiesięcznych zabiegów.

Powikłania naczyniowe po wypełniaczach na podstawie przypadków własnych

Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane w medycynie estetycznej to powikłania naczyniowe, które powstają już w czasie iniekcji wypełniacza lub w kilka godzin po jego podaniu. Najczęściej jest to tylko uciśnięcie tętnicy przez wypełniacz, które wywołuje sinicę siateczkowatą i martwicę. Szczególnie niebezpieczne są zabiegi w okolicę międzybrwiową i okolicę nosa, gdzie znajdują się odgałęzienia tętnicy ocznej: tętnica nadoczodołowa, nadbloczkowa i grzbietowa nosa. Inną niebezpieczną okolicą jest bruzda nosowo-wargowa w której przebiega tętnica twarzowa, która przechodzi w tętnicę kątową i łączy się z tętnicą oczną. Błędne rozpoznanie, to długotrwała nieskuteczna terapia, zaś postawienie właściwej diagnozy to szybkie wyleczenie. O wiele poważniejsze są iniekcje donaczyniowe, ponieważ podanie tylko 0,05 ml wypełniacza, może prowadzić nie tylko do martwicy skóry, ale i utraty wzroku.

W przypadku wystąpienia powikłań naczyniowych, najważniejszym lekiem jest podanie hialuronidazy, w celu rozpuszczenia kwasu hialuronowego oraz w ciężkich przypadkach zalecana jest hiperbaria tlenowa.

W pracy będą przestawione przypadki powikłań naczyniowych po podaniu wypełniaczy.

Preserving the capital of youthful appearance in the skin: progressive physio-regeneration and tricks

Background: Among many therapeutic proposals it is important to recover the concepts of physiology that allow the constant regeneration of the skin. The accent predominates on the Adult Stem Cells of the germinative layer of epidermis and on fibroblasts, of the dermis able to produce the components of the extracellular matrix..

Materials and methods: Respectful treatments of the epidermis able to penetrate lightly through the horny layer with strategies of buffered soft peeling complex, electro-ionized water, and better with very superficial Needling, allow the penetration of a targeted Biomimetic Peptide Complex, that is dedicated to talk, to provide messages to optimize, reconstruction , defense, hydration, and through the epidermal germinative layer above the dermo-epidermal junction, to reach the dermis inducing also the fibroblastic proliferation Adding by the injective mesotherapeutic technique, Amino acids,Hyaluronic Acid Fragments between 20 and 38 monomers, able to bind to CD4 fibroblast receptors, we stimulate the production of collagen III, hyaluronic acid, elastin, the sol vital state, possibly reinforcing with antioxidant action. If we want a more aggressive action for an immediate result (waw effect) it is possible, according to the cases, a mild physical injurious lesion with very small delicate burns, well spaced and localized in healthy tissue by the Plasma (electrocution with ionized gas). Some weekly sessions are held. Long-term home care follows with Peptdes and Antioxidants in cream. In the hypodermis we use the recovery of the volumes or firmness of the skin by different HA or deep RF.

Conclusions: The different levels of skin aging, can be treated with innovative but well known techniques. The synergistic methods are able to counteract skin laxity, while recovering the barrier function of the surface. Once the roof of the skin system has been recovered, and they are antiaging Physioregeneration, the restructuring methods in the hypoderm will become efficient.

Porównanie wypełniaczy o różnym sposobie indukcji kolagenu

Upłynęło już kilka lat, odkąd medycyna estetyczna zainteresowała się medycyną anti-aging. Zjawisko to zmodyfikowało nawet nasze podejście kliniczne. Kiedy tylko jest to możliwe, personalizacja procedur stosownie do wieku i sytuacji pacjenta, np. zmiany menopauzalne, daje bardzo dobre efekty zabiegowe.

Jest to możliwe, ponieważ możemy używać nowoczesne urządzenia z niesamowitą wydajnością. Używamy coraz więcej wypełniaczy opartych na PolyCaproLactonie (PCL), kwasie polimlekowym (PLLA), hydroksyapatycie wapnia (CaHA), których bezpieczeństwo zostało potwierdzone w raportach, które powodują odnowę tkanek i reintegrację za pomocą procesu neo-kolagenezy.

Z uwagi na ich szczególne cechy, lepkość i sprężystość, a także w zależności od produktu, długość utrzymywania się efektu, kuracje zabiegowe oferują wszechstronne, niechirurgiczne opcje powiększania, podwieszania i konturowania tkanek miękkich z wieloma potencjalnymi zastosowaniami estetycznymi. Co więcej, naszym celem jest nie tylko zastosowanie wypełniacza do generowania objętości i kolagenu, ale ostatecznie, celem jest połączenie zabiegów, tak aby uzyskać harmonię twarzy, która zależy od proporcji między wklęsłością i wypukłością, wraz z efektem liftingu.

Wprowadzenie: Zastosowanie wypełniaczy PCL, PLLA, CaHA rozpoczyna złote standardy odmładzania twarzy, szczególnie dojrzałej skóry.

Materiały i metody: Połączenie polikaprolaktonu, hydroksyapatytu wapnia, których mikrosfery przenoszone są przez żel karboksymetylocelulozowy, glicerynę i roztwór soli fizjologicznej oraz kwasu polimlekowego (PLLA), zostało użyte do stymulacji, odbudowy i konturowania twarzy. Zabiegi przeprowadzono w odpowiednim środowisku ambulatoryjnym, stosując wielokrotne iniekcje na wiele sposobów, w zależności od konkretnego defektu, który chciano wyeliminować, techniką liniową, wachlarzową, krzyżową.

Wnioski: Kombinacja procedur jest prosta i bezpieczna, nie zakłóca normalnego życia społecznego ani aktywności zawodowej pacjenta, wyniki są bardzo satysfakcjonujące, nawet w przypadku pojedynczej aplikacji, a ponadto są powtarzalne.

Jalu-botox in Face Aesthetics Procedures

Jalu-botox is a blend of free hyaluronic acid and botulinum toxin. A few units of botulinum toxin are applied over the muscle surface, not intra-muscularly. This works well to reduce superficial contractility. In addition, it achieves a relaxation and distension of wrinkles such as crow’s feet and vertical wrinkles such as the ‘bar code’ effect.

Free hyaluronic acids, at low density (200 kilodaltons), transport the botulin toxin that helps to hydrate the surface, making it tauter. More severely affected patients underwent a longer and differentiated treatment with Jalu-botox and a mixture of chemical stimulation using Amino Acid Replacement Therapy (AART).

For years now, botulinum toxin has been a cornerstone in aesthetic medicine, thanks mainly to its manageability and its natural outcomes. Similarly, hyaluronic acid has established itself as the other widely used instrument in basic aesthetic medicine, thanks to its characteristics as a perfect filler and its hydrating action on connective tissue.

I have recently been experimenting with a mix of botulinum toxin and non-crosslinked hyaluronic acid (Jalu-botox), for distribution in micro spots all over the face. This mix enables a reduction in fine wrinkles thanks to its action on both the muscular component (botulinum toxin) and dermis hydration (hyaluronic acid). Period of one year. We prepared Jalu-botox using a mixture of botulinum toxin A (8 I.U.) and 1 ml of amino acid or non-cross-linked hyaluronic acid.

Wysokowydajna recepta na liposomalną witaminę C- zdrowie, młodość, uroda…

Organizm ludzki nie potrafi sam syntetyzować witaminy C. Musi ona być dostarczana wraz z pożywieniem lub zewnętrznie na skórę. Rola witaminy C w medycynie jest znana od dawna, chociaż nieustannie odkrywamy jej nowe efekty działania w utrzymaniu zdrowia organizmu, przedłużaniu długości życia, poprawie witalności i urody.

W medycynie estetycznej witamina C może być stosowana między innymi:

 • W ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
 • Jako witamina piękności wspierająca produkcję kolagenu i zapewniająca właściwą elastyczność i gęstość skóry
 • Podczas procesu gojenia się i regeneracji skóry po zabiegach medycyny estetycznej
 • Celem rozjaśnienia skóry i wyrównania jej kolorytu
 • Aby zapobiec kruchości naczyń, pękaniu naczynek i obrzękom
ASCOLIP ® (liposomalna witamina C) dzięki zastosowaniu technologii liposomalnej LIPOSHELL® zapewnia:
 • Bardzo wysoką jakość liposomalnej witaminy C
 • Długotrwałe i stabilne zamknięcie witaminy C
 • Zabezpieczenie witaminy C przed czynnikami degradacyjnymi (np.: tlen, sok żołądkowy, enzymy trawienne)
 • Łatwą penetrację witaminy C do wnętrza komórki
 • Utrzymanie stałego, wysokiego poziomu witaminy C w obszarze docelowym

W preparacie ASCOLIP® witamina C jest pozyskiwana w opatentowanej, wysokowydajnej technologii LIPOSHELL®. Liposomy LIPOSHELL® w preparacie ASCOLIP® są w optymalnym i jednorodnym rozmiarze. Zamkniecie witaminy C w liposomach, w preparacie ASCOLIP®, zapewnia wyższe stężenie witaminy C we krwi, które utrzymuje się dłużej w porównaniu z tradycyjną formą doustną. Preparaty konkurencyjne posiadają liposomy co najmniej dwukrotnie większe i mniej jednorodne.

Zastosowane w preparacie ASCOLIP® liposomy LIPOSHELL® są: nietoksyczne, biozgodne, optymalnej wielkości, biodegradowalne, nie immunogenne, jednorodne pod względem wielkości - indeks polidyspersyjności mniejszy niż 0,2, najwyższej jakości. Właściwości liposomów LIPOSHELL® (ich wielkość i jednorodność) zostały poparte niezależnymi badaniami prowadzonymi m.in. w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej.

Innowacyjna technologia pozyskiwania liposomalnej witaminy C w preparacie ASCOLIP®, daje znacznie lepsze przyswajanie, wyższe stężenie witaminy C, co zostało potwierdzone w niezależnym badaniu klinicznym, prowadzonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu, co czyni ten preparat jednym z najlepszych suplementów witaminowych na naszym rynku medycznym.

PRP, SVF and Microfat  for a natural rejuvenation

The concept of body’s own rejuvenation is gaining more and more attention in aesthetic and anti-aging medicine. PRP, Microfat and SVF are natural substances that can be quickly prepared and applied on an outpatient basis.

This contribution features the presentation of a minimally invasive technique using the Arthrex ACP Double Syringefor preparation / injection of Microfat , SVF and PRP. Moreover the scientific background and clinical applications ofthese three autologous products is presented. PRP and SVF are powerful tools for indications that focus on repair andhealing (eg, treatment of alopecia, scars, actinic elastosis, skin rejuvenation), while Microfat is a biological filler that hasregenerative effects on the surrounding tissue

Poprawa atrakcyjności twarzy po leczeniu estetycznym.

Zamiarem zabiegów chirurgii estetycznej jest poprawa atrakcyjności wyglądu pacjentki lub pacjenta. Celem pracy była ocena poprawy atrakcyjności twarzy po leczeniu estetycznym. Metodą inteligencji zbiorowej oceniono różnicę atrakcyjności twarzy przed leczeniem i po leczeniu estetycznym. Badania przeprowadzono używając dokumentację fotograficzną „przedtem-potem“ czterech najważniejszych postępowań estetycznych takich jak: face-lift, toksyna botulinowa, blefaroplastyka i powiększanie warg wypełniaczem. Każdy z zabiegów reprezentowany był przez 26 kompletów dokumentacji „przedtem-potem“. Zdjęcia pacjentów oceniane były przez 167 niezależnych, nietrenowanych obserwatorów. Probanci dokonali łącznie 18036 ocen.

Ustalono że blefaroplastyka przynosi najwyższą znamienną statystycznie poprawę atrakcyjności twarzy (32,79 AU). Stopień powtarzalności wyników oceniano przy zastosowaniu współczynnika korelacji rang Spearmana. Najwyższy współczynnik i co za tym idzie najlepsza standaryzacja cechuje face-lift (0,24) oraz toksynę botulinową (0,22). Wyniki są ilustrowane wykresami rozrzutu oraz tabelami wykazującymi zależność między oceną przed i po zabiegu.

Odległe powikłania po zastosowaniu wypełniacza nieznanego pochodzenia po powiększaniu piersi

Pacjentka lat 35 zgłosiła się z licznymi miejscowymi i ogólnymi dolegliwościami, powstałymi na skutek wprowadzenia do obu piersi wypełniacza. Zabieg został wykonany w 2014 roku, do każdej piersi podano 140 ml wypełniacza. Od ponad 3 lat pacjentka zgłasza się do licznych placówek medycznych z wielopostaciowymi dolegliwościami (ropne przetoki, stany zapalne, olbrzymie torbiele, deformacja obu piersi, migracja wypełniacza poza obszar piersi, gorączka). We wnioskach autorzy proponują własny algorytm postępowania.

The lower jaw and the neck: non surgical reshaping

The lower jaw and the neck during the aging process, as for other facial areas, changes dramatically and a loss of definition of the lower border of the mandible, of the cervico mental angle and of the neck give an unpleasing appearance. The main changes of the neck and the lower jaw, during the aging process, are represented by pre platismal fat enlargement, neck skin ptosis and mandible resorption, in fact surgical correction of this conditions is performed trough several techniques such as neck liposuction, neck lift and, quite often, chin and mandibular implants placement.

Non surgical correction of this areas is challenging and a lot of energy based devices (EBD), such as HIFU, have been introduced to get a “non surgical lift”, however it doesn’t exist one EBD able to restore completely the appearance of an aging lower jaw and neck, a more complete approach could be achieved using different techniques. Actually there are several techniques proposed and performed to reshape the lower area of the head, the Author will focus about non surgical corrections of the lower jaw and the neck performed only with injectables, represented by hyaluronic acid injections to get the right projection of the mandible and by sodium deoxycholate injections to reduce pre platismal fat enlargement and get also neck skin tightening.

Non-surgical correction of the lower eyelid and lateral canthus zone using fillers.

Relevance. Traditionally main method of a rejuvenascence of periorbital area is the surgical blepharoplasty. But its frequent insufficient efficiency in the delayed prospect, and increase in interest in low-invasive procedures do an injection blepharoplasty by an important method of correction of a lower eyelid. The delayed adverse effects of correction of the tear trough and injection camouflage of prominent orbital fat of a lower eyelid are important. They are: accumulation of HA-filler out of tear trough, enlargement of hernia of a lower eyelid, puffiness of a periorbital zone, short and insufficient effect of correction.

Materials and methods. The author's clinical classification of aging changes in the lower eyelid area for correction by the HA-filler is presented. The methods of tear trough and palpebromalar groove correction, depending on the existence and expression of prominent orbital fat of the lower eyelid using the НА-filler. The method of injection lifting of the zone of the lateral canthus.

Conclusion. Correction with HA-filler of lower eyelid has to be perfomed with consideration of anatomic features of every patient, especially existence and expression of prominent orbital fat of a lower eyelid.

Optimal use of combined botulinum toxin and fillers

Facial aging involves the loss of volumen and skin elasticity, dynamic lines due to muscle action, and the appearance of static rhytids. Botulinum toxin and fillers  have been shown as the best non-surgical solution to eliminate wrinkles and remodel the face. Both techniques are the most worldwide performed in the field of aesthetic medicine and cosmetic dermatology. In most cases they are complementary techniques. The botulinum toxin has shown the best results at the facial upper third level where even the surgery didn’t get good results.

Adverse events associated with injections are typically mild, easily managed injection pain, followed by redness, swelling, and bruising. Asymmetry, nodules, ptosis, and intravascular occlusion are less common.

For optimal results, the treatment with both techniques should be done sequentially as It will shown in this presentation of Dr.Jose Serres.

Study on “spot reduction” obtained from chronormophodiet through the comparison of anthropometric parameters

Nowadays the “Spot Reduction” is still a very active topic. The aim of this study, conducted on gynoid women, was to prove that the Spot Reduction through the COM Diet is possible.

Gynoid women tend to accumulate fat in the gluteal-femoral area and triceps. Their feature is an estrogenic predominance that, in these body’s parts, stimulates the production of Perilipin: a protein that encloses the Adipocyte interfering with lipolytic process. In addition, α-adrenergic receptor expression increases in the gluteus and thigh and adrenaline and noradrenaline, produced by exercise, bind to these receptors inhibiting lipolysis. The COM Diet is an integrated approach that takes the Chronobiology of Hormones and the Morphology of Humans into account.

METHOD: The case-control study started in September 2017 and lasted two months.35 gynoid women participated in the study by completing the search path. We divided women in a control group and in a case group: 19 case gynoid women and 16 control gynoid women.

People in control groups followed the COM Diet and people in case groups followed a “standard” diet with the same percentage of macronutrients compared to the control group, but with a different distribution during the day.

They also did regular workouts, 1 hour for 3 times a week. We assigned case groups a specific circuit training to improve circulation, control groups followed a workout of equal volume, but with different settings: they started with anaerobic exercises training large muscles first and subsequently small ones, and then ended up with 20 minutes of aerobic activity.

RESULTS: At first sight the bioelectrical impedance analysis In Body shows us that both groups had similar results in terms of weight loss, visceral fat, fat mass and free fat mass, but a very different result is emerged from singular skinfolds. Even if they had a similar loss of total fat, skinfolds showed us that they lost fat in a different way. Gynoid women who followed the COM Diet lost, on average, 4,7mm from triceps (20,3%) and 4,6mm from thigh (13,8%); gynoid case women lost only 2,6mm from triceps (10,7 %) and 0,1mm from thigh (-0,4%), two revealing data.

CONCLUSIONS: Although there are numerous diets and all of them can bring benefits in terms of weight loss, it is important to use specific approaches depending on the individual biotypes in order to get the best results. Fat distribution is strongly influenced by the hormonal structure and nutrition has the ability to affect hormones. This study confirms that Spot reduction is possible through the COM Diet which focuses on the various biotypes and hormonal imbalances.

Lifting nićmi - oczekiwania a rzeczywistość. Spostrzeżenia lekarza i pacjenta.

Wprowadzenie: Na przestrzeni ostatnich lat, metody liftingu nićmi coraz częściej znajdują zastosowanie w praktyce lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów i chirurgów plastycznych. Na dzień dzisiejszy w ofercie znajdują się dziesiątki, a nawet setki różnych nici i metod odmładzania twarzy i ciała.

Bardzo często firmy nie zadają sobie trudu, aby szkolić lekarzy z metod implantacji, jedynie oferują zakup produktów, nawet nie wspominając o możliwych konsekwencjach po zabiegowych. Właśnie z tego powodu, lekarze i pacjenci mają błędne oczekiwania, co do efektu zabiegowego, natomiast rzeczywistość liftingu nićmi jest zupełnie odmienna.

Materiały i metody: Informacje przekazane przez autora, są oparte na ponad 20 letnich doświadczeniach w stosowaniu metod liftingu nićmi przez grupę lekarzy. Przeprowadzono badania z zastosowaniem różnych metod na ponad 300 pacjentach, aby podnieść skuteczność zabiegową danej techniki. Przez wiele lat techniki podskórnej implantacji nici były modyfikowane w celu podniesienia bezpieczeństwa i skuteczności zabiegowej.

Rezultaty: W wyniku długotrwałej pracy, autorowi udało się zgromadzić wszystkie elementy i szczegóły metod implantacji nici w celu odmładzania twarzy i ciała, zróżnicować i ustrukturyzować proces liftingu nićmi oraz przekazać kolegom praktyczne rady i techniki w celu lepszego zrozumienia czego lekarz i pacjent mogą oczekiwać od tych procedur.

Konkluzje: Celem wykładu jest zwiększenie bezpieczeństwa implantacji nici liftingujących, satysfakcji pacjentów, jakości uzyskiwanych efektów oraz ułatwienie pracy lekarzy.

Premiere of 3rd generation aptos thread p(la-cl)ha - how to achieve reposition and soft tissue and face skin rejuvenation by one method

Introduction: Recently, thread lifting methods are more widely applied in dermatology and aesthetic surgery areas. The main idea of thread lifting was always fighting against soft tissues sagging – Anti ptosis. But there is not enough just shift the tissues mechanically for total face rejuvenation, it is required to influence the skin structure and quality as well. Unfortunately, chemical composition of the offered threads in the market (PDO, PDS, PGA, PLA, CL, Polypropylene, Silicone) is not provided with the required effect. As of today, the best substance for this matter is hyaluronic acid. Knowing this fact, almost every specialist is combining thread lifting procedure with hyaluronic acid injections.

Materials and methods: Since 2016, APTOS apply P(LA-CL) threads with hyaluronic acid additionally in the thread composition (thread formula looks as P(LA-CL)HA). With this new III generation Aptos threads we have performed more than 100 procedures for 55 patients. During this period some patients underwent the procedure twice or more. Mainly, threads were injected in the middle and lower face thirds per 5 threads per each side. Diameter of the thread is 2/0 with multi-directional barbs.

We have also performed histological researches in rats comparing P(LA-CL) threads and P(LA-CL) threads with hyaluronic acid addition in the thread composition. The research lasted 1 year.

Results Histological researches of P(LA-CL) threads and P(LA-CL)HA comparison have provided with the following results in favour of threads with hyaluronic acid:

 • Decrease of inflammatory process and joint capsule around the thread
 • Decrease of elastin around the thread from the first week of implantation
 • Increase of I and III type of collagen for 55% and 20% accordingly

This research and the results in patients have showed the application of III generation Aptos thread with hyaluronic acid hastens rehabilitation process after the procedure, excludes risk of subcutaneous scars appearance, increases development of elastin and collagen naturally influencing upon skin quality and structure. Application of threads with P(LA-CL)HA chemical composition and multidirectional barbs allows to receive as effect of replacing and soft tissues reposition as improvement of skin quality and structure.

It… could… work! Looking for a real antiaging drug

In Western countries, the population is getting older. This trend opens a series of worrying economic, social and health problems: in the near future, people in working age will have to bear the heavy financial and welfare burden necessary to ensure an acceptable living standard to a growing array of retired people in need of care. The sophisticated techniques of modern medicine are able to prolong the survival of even very old individuals, who in other times would have been destined to die, but in order to achieve this, long and costly treatments are needed, which attenuate, but do not solve, the usual overlapping of chronic pathological states, not completely curable. In the research laboratories all over the world, huge resources are invested in the continuous attempt to develop increasingly incisive treatments against the morbid conditions typical of old age. However, among scientists and decision makers, awareness of the need for a change in strategy begins to spread: rather than therapeutic intervention on individual geriatric diseases, it would not be more productive to try to slow down or even stop, the progressive degradation of the tissues and biological processes that is the common pathogenic denominator?

This objective does not seem unattainable, having already been repeatedly achieved in experimental animals. In mammals, the vertebrates that are genetically closest to us, a significant increase in the maximum duration of life (from 5 to 40%), associated with a considerable reduction of age-associated diseases, was obtained with a plurality of interventions.

Such an approach, in addition to being more effective from a clinical point of view, could, in the medium to long term, be economically very advantageous for the community and also for the pharmaceutical industry. In fact recent years have seen an exponential growth in investments in the biotechnology sector dedicated to anti-aging. In March 2016, an article in the American magazine Fortune illustrated the most striking aspects of this new frontier of big finance, revealing the enormous funding that the sector of research on aging therapies has recently received, even from the Silicon Valley giants, among which Facebook, Oracle, PayPall, Amazon and, first of all, Google: Alphabet Inc., holding the famous search engine, is pouring over a billion dollars in the creation of Calico, a biotechnological company explicitly dedicated to the development of new therapeutic ways to increase the longevity of the human species.

The American FDA, which has long stubbornly refused to treat senescence as a morbid condition susceptible to a therapeutic approach, forbidding the experimental verification of any ventilated anti-aging pharmacological activity, finally, in 2016 gave the clearance for the launch of a randomized trial explicitly aimed at evaluating the effectiveness of a drug against the signs of aging.

The planned launch of phase III phase controlled experiments on other compounds potentially capable of providing additional years to life has given impetus to the attempts to develop an aging markers panel to evaluate the results of future trials using end-points different from lifespan, too long, in man, to be compatible with the needs of scientific research.

The identification of these biomarkers will be useful also in order to direct and support the clinical activity of Anti-aging Medicine, a new branch of medical science that, thanks to the acquisition of these modern tools, begins to take more practical contours.

Here, in a nutshell, some of the sectors in which research is more active in order to develop therapies able to increase the longevity of the human species:

 • Qualitative and quantitative regulation of the macronutrient intake
 • Modulation of nutrient sensing receptors
 • Tissue cleaning of senescent cells
 • Implementation of proteostasis cellular device
 • Restoration of the epigenetic alterations of aging
 • Replacement or reactivation of stem cells

In particular, the experiments conducted on animals in order to eliminate senescent cells from tissues seem to open up real prospects for a future clinical use in humans.

Cell euthanasia for skin aging

There are biological mechanisms that, in order to limit neoplastic proliferations, prevent cells from multiplying indefinitely: telomeres, namely non-coding segments at the ends of chromosomal filaments, undergo curtailment at each mitotic cycle. When their shortening reaches a critical level, the genome destabilizes, triggering a DNA damage response. This leads to the activation, via p53 protein, of p21 and p16 factors, cyclin-dependent kinase inhibitors, resulting in a definitive and irreversible mitotic arrest; the cells also interrupt much of their physiological activities and enter into a sort of "retirement age", defined as cell senescence, characterized by dysfunctional behaviour that occurs in the secretion of cell damaging and pro-inflammatory substances (SASP, or Senescent Associated Secreted Proteins.

Cellular senescence is found in post-mitotic tissues too, which are not the site of replication activity, because it may be induced, with or without simultaneous telomere shortening, also by sub-lethal events of various nature, such as extensive genomic damage, oxidative stress, protein denaturation and strong inflammatory or oncogenic stimuli.

Recent data suggests that senescent cells can perform some useful functions, especially during embryogenesis and wound healing. However, since they are resistant to apoptosis and also owing to the decline in specific immune-surveillance, with age progression their number increases in tissues, where these cells exert a highly damaging action; indeed, the prolonged exposure to SASP products cause morphological and functional alterations, inducing senescence in other cells, promoting a chronic inflammatory state and favouring the onset of systemic pathologies, among which, paradoxically, even cancer. Thus, cellular senescence contributes to determining the gradual age-related functional decay, as demonstrated by the finding of an inverse relationship between the length of telomeres in blood leukocytes and the incidence of many age-associated diseases; moreover, studies concerning centenary subjects have shown that these and their cognates are characterized by a slow-down in telomere reduction. Such a slowdown was also found in those who regularly carry out physical activity or reduce calorie intake or have a diet rich in vitamins or omega-3 fatty acids.

It was been shown that the selective elimination of the senescent cells is capable of increasing the average mice lifespan, reducing the age-related incidence of tumours and preserving the functionality of many tissues.

Some substances, such as quercetin (flavonoid present in chamomile, hypericum, Ginkgo biloba, green tea, bilberry, etc.), fisetine (flavonol contained in strawberries, apples, persimmon, onions, cucumbers), piperlongumine (natural product extracted from "long pepper", a spicy Indian plant), navitoclax (tyrosine kinase inhibitor) and some BCL-2, BCL-w and BCL-xL proteins (anti-apoptotic factors) exert selective toxicity on senescent cells, whose elimination accompanies, in the animal, the regression of many aging manifestations.

Recently, a similar result was obtained by infusing a synthetic oligopeptide capable to penetrate within the senescent cells and to interfere with the apoptosis preventing mechanisms, because it interrupts the inhibitory action that the FOXO4 factor exerts on the p53 protein.

Therapies aimed at eliminating senescent cells, defined as senolytic, are currently among the most promising prospects of Anti-Aging Medicine; researches on this topic are receiving an impressive amount of funding, especially in the US.

An alternative approach, by someone defined senomorphic, involves the use of drugs capable of acting not against senescent cells but counter to their secretion products125,126 also through blocking the metabolic pathways that induce SAPS release and function.

Currently available senolityc substances have a tissue-specific activity, so none of them is able to eliminate senescent cells from all the body districts. It is therefore likely that the first senolityc therapies available for clinical use in humans will have an effectiveness limited to particular organs or tissues.

The skin will perhaps be the first target of these therapies, for two reasons. In fact, the skin is one of the organs in which the presence of senescent cells tends to increase more, as it is subjected to the aggression of environmental factors, primarily UV rays, which damaging the genome, induce cellular senescence: in the dermis of the highly photo-exposed subjects more than 60% of fibroblasts present the characteristics of senescent cells and the existence of a close correlation between the number of these cells and the clinical signs of skin aging has been clearly demonstrated. The second reason is related to the possibility of using topical senolityc drugs, in order to minimize any systemic adverse effects. It should also be noted that some of the substances with a known senolytic activity are of vegetable origin and already used, with various purposes, as ingredients of cosmetic products. The selective killing of senescent cells will probably be the basis for the next skin aging therapies.

Spider veins in the region of the ankle and foot – cosmetic problem or severe disease?

The presence of the spider veins (telangiectasie) at the ankle level and below is recognized by many patients as a severe cosmetic defect. Similarly to the other spider veins, some treatment options including percutaneous laser or sclerotherapy can be proposed. Before any treatment the precise evaluation of the superficial as well as deep vein system should be performed. The possibility of the saphenous vein incompetence, perforator or other major vein incompetence should be always evaluated and excluded. The special attention should be paid on the patients in which the foot and ankle level spider veins are the part of the corona phlebectatica pathology.

In most of this cases, more complex approach to the proper treatment should be proposed. In the lecture the pathophysiology, as well as the potential diagnostic and therapeutic difficulties related to the management of the patients with foot and ankle level telanagiectasias will be presented. The practical aspect of the sclerotherapy as well as compression therapy treatment in this region will be discussed with the vein system hemodynamics of this lower leg area together. The potential factors related to the treatment failure will be also presented.

What is new in the invasive treatment of the superficial vein incompetence?

The technical progress as well as the better understanding of the pathology of the chronic venous disease led to the significant changes in treatment of the superficial vein incompetence which also full fill the expectations of many patients with this kind of diseases. The good clinical as well as cosmetic results of the minimal invasive approach have the positive influence on the wide implementation of the endovenous treatment of the superficial vein incompetence by the means of the thermal or non-thermal ablation methods. For the years, the most commonly used endovenous procedure was the foam sclerotherapy. In the last decades in many centres, surgery as well as saphenous vein sclerotherapy was replaced by endovenous laser or radiofrequency ablation.

The further technical progress led to the MOCA (mechano-chemical ablation), SVS (steam vein sclerosis) and recently also glue (cyanoacrylate ) based technology. In the current literature, the long term results after endovenous laser as well as radiofrequency ablation and sclerotherapy can be obtained, whereas for the other methods (MOCA, Glue) the early and mid term results are available. The critical evaluation of the available results suggest the high efficacy of the majority of the above mentioned methods showing some differences concerning the particular technologies (eg. lower long term occlusion rate in the cases of sclerotherapy). In the lecture an update of the role of the endovenous ablation in the saphenous vein incompetence treatment will be presented including the new technology achievements.

Mikroskopia konfokalna jako narzędzie diagnostyczne w dermatologii i medycynie estetycznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi ok. 200-300 µm.

Badania z wykorzystaniem RCM okazały się być szczególnie przydatne w diagnostyce nowotworów skóry, w tym zwłaszcza we wczesnej diagnostyce czerniaka oraz niemelanocytowych nowotworów skóry. Mikroskopia konfokalna znalazła również zastosowanie w monitorowaniu nieinwazyjnych metod leczenia stanów przednowotworowych oraz nowotworów skóry bez konieczności wykonywania badania histopatologicznego, a także w kontrolowaniu marginesów chirurgicznego wycięcia raka podstawnokomórkowego metodą Mohsa. W ostatnich latach podejmuje się próby wykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce chorób zapalnych takich jak łuszczyca, toczeń rumieniowaty skórny, pęcherzyca.

RCM jest metodą młodą, rozwijającą się, a jej zastosowanie w medycynie estetycznej pozostaje wciąż na etapie badań - dostępne są obecnie pojedyncze doniesienia naukowe. Dalszy rozwój tej metody obrazowania skóry z pewnością doprowadzi do jej upowszechnienia i udoskonalenia.

Czy możliwa jest ochrona skóry przed promieniowaniem IR?

Fotoprotekcja ludzkiej skóry jest obecnie skoncentrowana na promieniowaniu UVA i UVB. Niemniej jednak w świetle nowych badań, mówiących o negatywnym oddziaływaniu promieniowania podczerwonego (IR), poszukuje się coraz skuteczniejszych metod ochrony przed promieniowaniem IR. W przypadku minimalizowania skutków oddziaływania IR główną strategią obrony są antyoksydanty chroniące przed wolnymi rodnikami i reaktywnymi formami tlenu generowanymi podczas napromieniowania. W przypadku ekranowania promieniowania podczerwonego poszukuje się składników mogących odbijać, rozpraszać bądź pochłaniać promieniowanie podczerwone chroniąc jednocześnie skórę przed jego odziaływaniem.

Celem niniejszej pracy była weryfikacja skuteczności komercyjnie dostępnych preparatów kosmetycznych, których producenci zadeklarowali ochronę przed promieniowaniem podczerwonym. Sumarycznie zbadano 18 preparatów. Zaproponowano również nową metodę opartą o reflektancję kierunkową, która jako jedyna na świecie, pozwala na identyfikacje parametrów promieniochronnych filtrów IR in vivo. Do pomiarów zastosowano reflektometr hemisferyczny SOC-410 DHR.

Zarejestrowana różnica w reflektancji kierunkowej zarówno dla skóry pokrytej preparatami promieniochronnymi jest nieistotna statystycznie. Zbadane kosmetyki nie zabezpieczają skóry przed promieniowaniem podczerwony. Zakres ochrony przed promieniowaniem IR nie jest skorelowany ze współczynnikiem SPF preparatów kosmetycznych ani z czasem, który minął od aplikacji preparatu.

Porażenie nerwu twarzowego

Metoda podnoszenia tkanek nićmi wchłanialnymi lub niewchłanialnymi zyskuje ostatnio na popularności. Nici te nie tylko liftingują opadające tkanki, ale w przypadku użycia nici wchłanialnych również powodują rewitalizację tkanek. Stanowią one niejednokrotnie alternatywę dla bardziej inwazyjnych metod leczenia opadania tkanek (liposukcja, facelifting). Nici można stosować nie tylko w ramach medycyny estetycznej, ale także w zakresie leczenia chorych z porażeniem nerwu twarzowego.

U pacjenta z porażeniem nerwu twarzowego musimy stwierdzić jego całkowite i nieodwracalne uszkodzenie. W przypadkach onkologicznych uszkodzenie nerwu jest opisywane przez operatora. W przypadkach pourazowych, jak również w samoistnym uszkodzeniu nerwu twarzowego, konieczne jest wykonanie badania EMG i przeprowadzenie konsultacji neurologicznej stwierdzającej nieodwracalność uszkodzenia. Z wydaniem takiej opinii odczekujemy 2 lata od uszkodzenia. Porażenie nerwu twarzowego z reguły bardzo zniekształca twarz, upośledzając funkcję mięśni mimicznych twarzy, co powoduje nie tylko niekorzystny wygląd twarzy, ale również zaburzenia funkcji - niewyraźne mówienie, łzawienie oka, niedomykalność szpary powiekowej, przygryzanie policzka.

Operacje przywracające funkcję nerwu są technicznie skomplikowane, obarczone dużym ryzykiem niepewnego ostatecznego wyniku. Natomiast operacje poprawiające wygląd twarzy wymagają rozległego preparowania tkanek, podwieszania kąta ust, policzka, powieki dolnej na paskach powięzi pobranych z oddzielnego cięcia z powięzi szerokiej z uda. Wprowadzenie nici liftingujących powodujących uniesienie tkanek twarzy, pozwala w wybranych przypadkach, uzyskać bardzo dobre wyniki estetyczne u osób z porażeniem nerwu twarzowego. Oczywiście poprawienie wyglądu twarzy nićmi nie poprawia funkcji mimicznej porażonych mięśni, a jedynie pozwala na statyczne podniesienie opadających tkanek. Większość chorych akceptuje to ograniczenie za cenę poprawy wyglądu zbliżonego do normalnego, co ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie.

Podniesienie piersi nićmi

U dojrzałych kobiet po przebytych porodach i karmieniu, jak również u osób z utratą wagi, dochodzi do opadnięcia piersi. Opadanie piersi spowodowane jest zwiotczeniem skóry, rozciągnięciem więzadeł jak również włókien sprężystych skóry i obniżeniem się piersi poniżej fałdu podpiersiowego.

Istnieją różne metody chirurgiczne pozwalające na przywrócenie pożądanego wyglądu piersi, jednakże następstwem ich zastosowania są mniej lub bardziej rozległe blizny. Poszukując metody mniej inwazyjnej, dr Marlen Sulamanidze wprowadził metodę podwieszania piersi na „podskórnym biustonoszu” zawieszonym na obojczyku. Metoda ta pozostawia ok. 4-5 blizenek o długości 3-4 mm umiejscowionych w linii środkowo-obojczykowej. Można ją zastosować w piersiach do rozmiaru średniego C. Można ją stosować również w przypadku opadania piersi u pacjentek, które wcześniej poddały się zabiegowi powiększenia piersi implantami. To mało inwazyjne rozwiązanie stanowi alternatywę dla chirurgicznego podniesienia piersi.

Histological and clinical effect of Picosecond fractional laser skin

Introduction: A new therapeutic approach to acne scarring and skin rejuvenation based on fractional picosecond laser is now becoming increasingly popular because of high quality outcomes and really low risk of developing Post Inflammatory Hyperpigmentation (PIH).

Material and Methods: In order to investigate the mechanism of action of this new therapeutical approach, we have analyzed the histological effects of the picosecond skin irradiation using a fractional handpiece with a microarray lens which is able to augment the fluence delivery into each microbeam to up to 40 J/cm2 .

Results: We analyzed in ex-vivo human skin test with the fractional handpiece. Laser-induced optical breakdown (LIOB) in the dermis is observed starting at the fluence of 0.3J/cm2. With the increase of fluence, the laser-induced optical breakdown (LIOB) occurs deeper in the dermis. At 1J/cm2, localized vesicles are observed in the dermis while collagen bundles in the deep dermis. Vacuoles of about 20 to 60 micrometer in diameter. Epithelial ablation occurs starting from 1J/cm2, at about 200 micrometer wide.

Discussion: In this study we try to explain the correlations between the clinical results and the laser-induced optical breakdown from superficial to mid dermis and the focal effacement of the epidermis.

Histological and clinical results of a new microwaves device for the body contouring

Introduction: A new therapeutic device with body shape and contouring indication is been presented in the market in the past months . The new energy device works in the range of the microwaves emission and claim a therapeutic interaction with the fat and connective dermis tissue:

Material and Methods: In order to investigate the mechanism of action of this new therapeutic device , we have analyzed the histological effects of the microwaves skin irradiation using two different engineerized hand pieces able of different penetration and different tissue target interaction

Results: We analyzed in ex-vivo human skin test the histological damage of the adipocyte membrane and their histologic behavior after the elettromagnetic irradiation. With different fluence and different deep penetration we evaluate an interaction with the collagen compartment of the of the fat layer that is well expressed with histologic and hymmunochemic evaluations. The microscopic evidences are in correlation with the ultrasound results and clinical outcames

Discussion: In this study we try to explain the correlations between the clinical results and the microwaves skin emission and their effect on the

Nutritional support/testing to improve quality of the operation.

Essential nutrients are considered to be essential for human life. Vitamins and minerals are cofactors of enzymes. Amino acids are part of the all proteins including the immune system. Essential nutrients also perform many important other functions in the human body such as wound healing. A deficiency of a few of the more then 40 essential nutrients may already reduce wound healing.

Optimal recovery of an operation and wound healing may require higher needs then normal for certain nutrients. However most people consume to less essential nutrients to reach RDA’s (Recommended Daily Intakes) and have already deficiencies before the operation.

In order to get the best optimal recovery of the operation it is needed to analyze the status of the essential nutrients as soon as possible when an operation is planned. A better nutrition should also be started as soon as possible and as soon as the laboratory results become available a further individualized improvement of the diet including supplements. This analysis of the status of the essential nutrients can also be considered to be part of an Anti-Aging check-up.

Furthermore the nutrient status is not only important in the preoperative stage, but also during and after the operation. Examples of important nutrients such as arginine, taurine, magnesium, zinc, copper, selenium, vitamin A, B, C, E,CoQ10, carotenoids, lycopene, lutein, zeaxanthine and EPA/DHA from the scientific literature will be given. Almost all nutrients are involved in the immune system. Important to prevent infections. Attention to optimal nutrition before, during and after the operation results in reduced stay (clinic/hospital), less complications and recovery and a reduction in healthcare costs.

Also practical formula’s to use the support wound healing will be given.

Additional Improvement of skin quality with nutritional support/testing

Essential nutrients are considered to be essential for human life. Vitamins and minerals are cofactors of enzymes. Amino acids are part of the all proteins including the skin and immune system. Essential nutrients also perform many important other functions in the human body. The skin has a high frequency of cell renewal causing a high demand for nutrients.

A deficiency of a few of the more then 40 essential nutrients may cause already dermal problems or diseases. However most people consume to less essential nutrients to reach RDA’s (Recommended Daily Intakes) and have deficiencies causing increased risk for skin problems.

In order to get the best optimal recovery of a skin problem or disease it is needed to analyze the status of the essential nutrients because the exact deficiencies or disbalances are unknown and each person has unique needs. It is expected that most severe deficiencies found in the laboratory report of a certain person have the best changes for treatment. This can also be the start of an Anti-Aging check-up.

Examples of important nutrients such as arginine, taurine, other amino acids, magnesium, zinc, copper, manganese, selenium, vitamin A,B, C, E and EPA/DHA, GLA, flax-seed from the scientific literature will be given. This includes acne, dermatitis, eczema, psoriasis, urticaria, edema and wound healing. Almost all nutrients are involved in the immune system which is important to reduce infections causing the skin problems/diseases. Based on the obtained laboratory results a very specific individualized nutrient therapy can be started consisting of foods and supplements.