Prof. dr. hab. n. med. Paweł Surowiak - Przewodniczący
 

 
  Waldemar Jankowiak - Wiceprezes PTMEiAA - Przewodniczący
  Dorota Wydro - Koordynator
  Krzysztof Jacek Kaczyński
  Marek Krzemiński
  Cezary Pszenny