20th International Congress
of Aesthetic Medicine

24-27 September 2020
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
63 Grzybowska, Warsaw Poland

Logo UIME — ilustracja 'Człowieka Witruwiańskiego' autorstwa Leonarda Da Vinci, otoczonego żółtymi językami przypominającymi promienie słońca. Powyżej i poniżej postaci zjaduje się rozwinięcie skrótu UIME — 'Union Internazionale de Medecine Esthetique'. Znak PTMEiAA — lina przedstawiająca kształt kobiecego ciała jednocześnie mogąca być zinterpretowana jako karykatura kobiecej twarzy. Logo PTL — drzeworyt przedstawiający tarczę herbową w którą wpisana jest 'Laska Eskulapa' — symbol medycyny. Poniżej widnieje skrót nazwy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Aesthetic Medicine

  1. New cultural movement was born, coinciding with the founding of the French Society of Aesthetic Medicine by Jean-Jacques Legranda, doctor of endocrinology in Paris.
  2. This was soon followed by the creation of the Belgium Society promoted by Michel Delune, dermatologist in Brussels
  3. The Italian Society created by Carlo Alberto Bartoletti, cardiologist, gastroenterologist, gerontologist and geriatrician in Rome
  4. The Spanish Society, founded by J. Font-Riera, doctor of nutrition in Barcelona (1976)

UIME

In 1976 these four national societies founded the Union Internationale de Médecine Esthétique (UIME) based in Paris.

Nowadays, there are 31 European and non-European countries which belong to this International Association. Their aim is to bring together worldwide, within a single scientific programme, doctors and technicians of different specialties, but with a common interest in problems concerning aesthetic medicine.

The current Board of Directors

President

A. Ignaciuk (Poland)

Vice President

B. Miller Kobisher (Mexico)

Secretary-General

E. Bartoletti (Italy)

Supporting-Secretary

Honorary Presidents: