20th International Congress of Aesthetic Medicine PTMEiAA

Due to the COVID-19 pandemic, it is with great regret that we have decided to postpone the XX Congress of Aesthetic and Anti-Aging Medicine.
While this situation continues to develop it is clear that it will not be possible to bring our professional community together for the Congress in September this year. To ensure the safety of all and to enable full participation of our delegates, the Congress is being re-scheduled to 2021.

In its place we’re organising the 1st International e-Congress of Aesthetic Medicine and Anti-Aging, which will take place from the 25th to the 27th of September 2020.

Logo UIME — ilustracja 'Człowieka Witruwiańskiego' autorstwa Leonarda Da Vinci, otoczonego żółtymi językami przypominającymi promienie słońca. Powyżej i poniżej postaci zjaduje się rozwinięcie skrótu UIME — 'Union Internazionale de Medecine Esthetique'. Znak PTMEiAA — lina przedstawiająca kształt kobiecego ciała jednocześnie mogąca być zinterpretowana jako karykatura kobiecej twarzy. Logo PTL — drzeworyt przedstawiający tarczę herbową w którą wpisana jest 'Laska Eskulapa' — symbol medycyny. Poniżej widnieje skrót nazwy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.