Zaproszeni Wykładowcy

Bogaty i różnorodny program naukowy oraz rozbudowana oferta pokazów praktycznych czyni to spotkanie niezwykłą okazją do pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy. Zaproszeni wykładowcy, prawdziwi luminarze w swoich dziedzinach, chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze swoimi młodszymi lub mniej doświadczonymi kolegami.

Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej. Chris Darimont